Veiligheid borstimplantaten

10 juni 2015

In 2014 is een mediationtraject gestart inzake de veiligheid van borstimplantaten. Dit traject tussen Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft echter niet geleid tot een positief resultaat. De bestuursrechtelijke procedure wordt nu weer opgepakt. 


Het mediationtraject maakte onderdeel uit van een eind 2013 gestarte proefprocedure over de veiligheid van siliconen borstimplantaten. Dit proefproces richt zich tegen de IGZ. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt hierin SVS. Deze Stichting eist van de IGZ dat zij handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten. Het gebruik van implantaten van het merk PIP alsook van andere merken leidt met enige regelmaat tot (ernstige) gezondheidsklachten bij vrouwen.

Nu het mediation traject is afgerond zal het Proefprocessenfonds Clara Wichmann SVS weer verder ondersteunen in de procedure tegen de IGZ.