Na jaren van juridische strijd eindelijk gerechtigheid voor de zwangere zelfstandige

27 september 2016

De Rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat het UWV een zwangere zelfstandige die in 2005 is bevallen van een kind schadeloos moet stellen voor het ontbreken van een uitkering tijdens haar zwangerschap en na de bevalling. Volgens de rechter heeft uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-Vrouwenverdrag geschonden door zelfstandigen die zwanger waren geen bevallingsuitkering te geven. Voorzitter van Clara Wichmann, Anniek de Ruijter: ‘In deze uitspraak lijkt er na een zeer lange juridische strijd van het fonds eindelijk zicht op gerechtigheid voor deze groep vrouwen.’

 

Lange strijd
Het Clara Wichmann fonds maakte zich al sinds 2004 sterk voor deze vrouwen, toen de publieke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor vrouwelijke zelfstandigen werd geschrapt. In 2008 kwam opnieuw een uitkeringsregeling voor deze zelfstandigen tot stand, maar alle zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, vielen tussen wal en schip.

Het Clara Wichmann fonds stapte toen naar de rechter om ook voor deze circa 20.000 vrouwen met terugwerkende kracht een regeling af te dwingen. Nadat de rechtbank, gerechtshof en tevens Hoge Raad oordeelde dat de overheid geen zorgplicht had ten opzichte van deze vrouwen, wendde het fonds zich tot het CEDAW, de commissie die toeziet om de naleving van het VN-vrouwenverdrag. Het CEDAW heeft de Nederlandse Staat bevolen vrouwen die geen uitkering hebben gehad schadeloos te stellen. De Rechtbank bevestigt nu het oordeel van het CEDAW.