Geen zwangerschapsuitkering voor meewerkende echtgenote

Thema: 
Datum garantstelling: 
1 mei 2003

Een vrouw werkte twee dagen mee in het restaurant van haar echtgenoot. Daarnaast was zij elders in loondienst voor drie dagen per week. In het jaar 1999 wordt zij zwanger. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt zij een uitkering voor haar deeltijdbaan, maar niet voor haar werk als zelfstandige (meewerkende echtenote).

WAZ
Volgens de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen( WAZ) wordt die tweede uitkering niet uitbetaald als die lager is dan de uitkering voor het werk uit loondienst. De FNV heeft de zaak namens de vrouw bij de tevergeefs Nederlandse rechter aanhangig gemaakt. In april van het jaar 2003 vonniste ook de Centrale Raad van Beroep negatief.

CEDAW

De vrouw heeft een klacht ingediend bij het CEDAW comité, gesteund door de FNV en het Proefprocessenfonds. Het fonds is van mening dat deze Nederlandse regelgeving is in strijd met het VN-vrouwenverdrag. Daarin staat dat vrouwen recht hebben op verlof wegens bevalling met behoud van loon of een vergelijkbare sociale voorziening. Het wegkorten van de WAZ-uitkering is een duidelijk geval van discriminatie van zwangere vrouwen. Door hun zwangerschap en bevalling hebben deze vrouwen immers een inkomensachteruitgang, hetgeen een achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen betekent.  Het fonds ondersteunt de zaak financieel en dient samen met de vrouw een klacht in bij CEDAW-Comité.  Het fonds vergoedt ook de vertaalkosten

CEDAW
datum uitspraak: 
14 augustus 2006

Op 14 augustus 2006 is uitspraak gedaan door CEDAW-klachtencommissie. De klacht is hoewel ontvankelijk - ongegrond verklaard. De WAZ-anticumulatieregeling is niet discriminatoir en evenmin een schending van het verdrag. Met de inrichting van het stelsel van de van sociale zekerheid, waaronder de compensatie tijdens zwangerschapsverlof, komt de Staat een grote mate van beleidsvrijheid toe. De uitspraak is teleurstellend. Gunstig is wel dat de CEDAW klachtencommissie van oordeel is dat artikel 11 lid 2(b) van het VN-vrouwenverdrag niet alleen op vrouwen in loondienst maar ook op zelfstandig werkende vrouwen van toepassing is.

Stand van zaken