Turkse meisjesnaam

Datum garantstelling: 
23 augustus 2016

Bij haar huwelijk in Turkije is aanvraagster haar Turkse meisjesnaam verloren. Hierna is zij genaturaliseerd onder haar gehuwdennaam. Na haar echtscheiding in Nederland wenst zij haar meisjesnaam terug te krijgen. Dit kan alleen via verzoek van een achternaamswijziging, waarvoor meer dan 800 euro leges wordt gerekend.

Veel bipatride vrouwen die op basis van buitenlands recht door een huwelijk hun meisjesnaam zijn verloren, komen na de echtscheiding voor hoge kosten te staan om hun naam weer terug te krijgen. Deze hoge financiele drempel is in strijd met artikel 8 van het EVRM en artikel 16 - eerste lid g- van het VN-Vrouwenverdrag.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann staat garant voor het griffierecht in deze zaak.

Op 7 juni 2017 zal het beroep van aanvraagster worden behandeld door de rechtbank.