discriminatie

Seksisme en CEDAW

De laatste tijd is de problematiek rondom seksisme meer onder de aandacht gekomen. Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. Op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) moet de Nederlandse staat passende maatregelen nemen om vooroordelen over  minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen.

Proefproces borstimplantaten

4 oktober 2015

Op 30 september vond de hoorzitting plaats voor de rechtszaak van de stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Het proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt de SVS die eist dat de Inspectie handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten. 

'UvA hangt nog steeds verplichte 'gender awareness-training' boven het hoofd'

4 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een tussenvonnis uitgesproken in de procedure rondom econome Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam. Het hof zet vraagtekens bij het eerdere oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van discriminatie in de solliciatieprocedure. 
Lees hier het volledige artikel over het tussenarrest van Gerechtshof Amsterdam in de Volkskrant.


Zwangere zzp'ers geen uitkering van de Staat

24 september 2014

De twintigduizend zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, krijgen geen zwangerschapsverlofuitkering van de overheid. Dat staat vermeld in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer alsmede in een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het CEDAW Comité.

Korte documentaire Frans Bromet

23 september 2014

Frans Bromet maakte voor de Raad voor de Rechtspraak een korte documentaire over Artikel 4 van de Grondwet en de SGP zaak. Voorzitter Anniek de Ruijter belicht de kant van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 

Informatie documentaire 

Discriminatie bij vaststellen letselschadevergoeding voor jonge vrouwen.

20 augustus 2014

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat verzekeraar Reaal discrimineert bij het berekenen van een letselschadevergoeding bij een jonge vrouw.

Rechtbank discrimineert vrouw bij letselschadevergoeding

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt een jeugdig verkeersslachtoffer in het aanvechten van een vonnis van de rechtbank Den Haag. De rechtbank maakt in haar vonnis een verboden onderscheid naar geslacht bij het vaststellen van de letselschadevergoeding.

Persbericht: Fonds verheugd - Vrouw stelt zich kandidaat voor SGP lijst

21 augustus 2013

Vandaag wordt bekend gemaakt in het televisie programma ‘De Vijfde Dag’ van de Evangelische Omroep dat zich een vrouw kandidaat heeft gesteld voor de SGP lijst in de Gemeente Vlissingen. Het proefprocessenfonds is verheugd over dit nieuws en volgt met spanning de gebeurtenissen in Vlissingen.

 

“Dit is sowieso een historisch moment” aldus Anniek de Ruijter, voorzitter van het proefprocessenfonds. “Nu is het hopen dat Lilian Janse de weg kan banen voor andere vrouwelijke SGP politici.”

 

Brief minister Plasterk

30 maart 2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 maart 2013 geïnformeerd te kunnen instemmen met het zogenaamde dubbelbesluit van de SGP. Hiermee handelt de SGP volgens de minister in overeenstemming met de uitspraak van 9 april 2010 van de Hoge Raad (LJN: BK4547). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, procespartij in de genoemde Hoge Raad uitspraak, zal zich over dit standpunt van de minister beraden. Een nadere inhoudelijke reactie volgt.

Fonds verheugd over de uitspraak tegen de UvA

14 maart 2013

Vandaag heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in het proefproces dat het Proefprocessenfonds samen met Edith Kuiper voert tegen de Universiteit van Amsterdam.

Pagina's

Subscribe to RSS - discriminatie