proefproces

SGP zaak

De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken

Overzicht van de uitspraken die de afgelopen jaren gedaan zijn:

Rechtspositie Alphahulpen

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat het tijd wordt dat deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 procent uit vrouwen bestaat, een betere rechtspositie krijgt.

Universiteit van Amsterdam discrimineert vrouwelijke wetenschapper

15 september 2011

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft op 15 september 2011 de Universiteit van Amsterdam gedagvaard wegens discriminatie van een vrouwelijke wetenschapper.Het fonds wil dat de UvA concrete maatregelen neemt om in de toekomst discriminatie te voorkomen, door de selectieprocedure van wetenschappelijk personeel aan te passen.

Donner passeert de Hoge Raad voor SGP

20 april 2011

Minister Donner heeft de Kamer laten weten voorlopig geen maatregelen te willen nemen om het passief vrouwenkiesrecht ook binnen de SGP te garanderen zoals de Hoge Raad in een arrest van meer dan een jaar geleden heeft geëist. Het kabinet wil eerst het oordeel van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens afwachten in de zaak die de SGP inmiddels tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen.

Kinderontvoeringsverdrag

Het Proefprocessenfonds ondersteunt een klacht bij het Europese Hof. Inzet van deze zaak is onder meer de uitleg die de Nederlandse Hoge Raad heeft gegeven bij de uitleg van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag.

Schadevergoeding seksueel misbruik II

Het gaat hier om een soortgelijke zaak als van februari 2004. In dit geval wil de verzekeraar de schade niet vergoeden, onder andere vanwege de late melding van de schade. Indien duidelijk zou worden dat een late melding door de dader niet aan het slachtoffer kan worden tegengeworpen, zou dit voor een grote groep vrouwen een drempel om succesvol te kunnen claimen wegnemen.

Clara Wichmannproefprocessenfonds wil procespartij worden in rechtszaak SGP voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens

14 oktober 2010

De SGP heeft aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, dat zij geen vrouwen mag discrimineren bij de samenstelling van kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. In april 2009 leek een eind te zijn gekomen aan een jarenlange juridische strijd over de interne partijregels, met het oordeel dat de Nederlandse staat niet-naleving van antidiscriminatiewetbepalingen niet langer mag gedogen.

Naleving WIA

Bij de herstelperiode van het borstkanker moet een verzekeringsarts rekening houden met de persoonlijke klachten van patiënt. Dit gebeurt lang niet altijd terwijl het wel staat voorgeschreven in het protocol. Het fonds ondersteunt deze zaak om naleving van het protocol te verzekeren.

Seksueel misbruik door vader slachtoffer

Het Proefprocessenfonds steunde een zaak van slachtoffer met een borderline stoornis die gedurende zeven jaar is misbruikt door haar vader. Zij is psychisch ernstig beschadigd. De rechter is van oordeel dat vader niet aansprakelijk is voor de gehele schade en dat slechts een deel van de geëiste schadevergoeding hoeft te worden betaald. De advocaat en het slachtoffer gingen hiertegen in beroep.

Schadevergoeding van seksueel misbruik

Voor slachtoffers van seksueel misbruik is het lastig om hun schade vergoed te krijgen. Als daders onvermogend zijn blijven slachtoffers zelf met hun (aanzienlijke) schade zitten. Het fonds steunde vanaf 2004 een zaak waarbij werd geprobeerd de schade op de verzekering van de dader te verhalen.

Pagina's

Subscribe to RSS - proefproces