proefproces

Borstkanker-screening voor vrouwen van 75+

De overheid onthoudt vrouwen van 75+ de mogelijkheid van preventief onderzoek naar borstkanker. Op dit moment sterven jaarlijks enkele honderden oudere vrouwen onnodig aan uitgezaaideborstkanker. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van mening dat deze groep vrouwenniet langer uitgesloten mogen worden van deelname aan het bevolkingsonderzoek.

Slachtoffer seksueel geweld geen recht op inzage in het strafdossier van dader

In zedenzaken hebben slachtoffers volgens het Openbaar Ministerie standaard geen recht op afschrift van hun dossier als de Officier van Justitie besluit om niet te vervolgen. Vaak is het bewijs in zedenzaken lastig rond te krijgen omdat deze zaken zich meestal in een één op één situatie afspelen. Bij onvoldoende bewijs besluit de Officier van Justitie vaak om niet over te gaan tot vervolging.

Voorzichtig verheugd over ontwikkelingen SGPzaak

3 december 2009

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is voorzichtig optimistisch over de uitkomst van het cassatieberoep in de zogenoemde SGP-zaak.

Geen zwangerschapsuitkering voor meewerkende echtgenote

Een vrouw werkte twee dagen mee in het restaurant van haar echtgenoot. Daarnaast was zij elders in loondienst voor drie dagen per week. In het jaar 1999 wordt zij zwanger. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt zij een uitkering voor haar deeltijdbaan, maar niet voor haar werk als zelfstandige (meewerkende echtenote).

Verjaring schadevergoeding seksueel misbruik

Een slachtoffer van langdurig seksueel misbruik maakt aanspraak op vergoeding door de AVP-verzekeraar. In deze zaak gaat het vooral om de vraag of er sprake is van verjaring van haar rechtsvordering, aangezien er meer dan vijf jaren zijn verstreken voordat de verjaring werd gestuit.

Pagina's

Subscribe to RSS - proefproces