SGP

Korte documentaire Frans Bromet

23 september 2014

Frans Bromet maakte voor de Raad voor de Rechtspraak een korte documentaire over Artikel 4 van de Grondwet en de SGP zaak. Voorzitter Anniek de Ruijter belicht de kant van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 

Informatie documentaire 

Fonds tevreden met lijsttrekkerschap SGP Lilian Janse

26 augustus 2013

Vandaag werd bekend dat Lilian Janse door de kiesvereniging van de SGP in Vlissingen is gekozen als kandidaat-lijsttrekker op de lijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het proefprocessenfonds Clara Wichmann is verheugd. 

Persbericht: Fonds verheugd - Vrouw stelt zich kandidaat voor SGP lijst

21 augustus 2013

Vandaag wordt bekend gemaakt in het televisie programma ‘De Vijfde Dag’ van de Evangelische Omroep dat zich een vrouw kandidaat heeft gesteld voor de SGP lijst in de Gemeente Vlissingen. Het proefprocessenfonds is verheugd over dit nieuws en volgt met spanning de gebeurtenissen in Vlissingen.

 

“Dit is sowieso een historisch moment” aldus Anniek de Ruijter, voorzitter van het proefprocessenfonds. “Nu is het hopen dat Lilian Janse de weg kan banen voor andere vrouwelijke SGP politici.”

 

Brief minister Plasterk

30 maart 2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 maart 2013 geïnformeerd te kunnen instemmen met het zogenaamde dubbelbesluit van de SGP. Hiermee handelt de SGP volgens de minister in overeenstemming met de uitspraak van 9 april 2010 van de Hoge Raad (LJN: BK4547). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, procespartij in de genoemde Hoge Raad uitspraak, zal zich over dit standpunt van de minister beraden. Een nadere inhoudelijke reactie volgt.

Brief Tweede Kamer

25 februari 2013

Op 25 februari jl. stuurde het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging van Vrouw en Recht onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer.

Ontwikkeling vrouwenstandpunt SGP

15 januari 2013

Gisteren heeft de SGP in een persconferentie laten weten gehoor te geven aan het arrest van de Hoge Raad uit 2010. In dit arrest had de Hoge Raad bepaald dat de SGP vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen moest toelaten.

Uitspraak Hoge Raad in zaak Borstonderzoek 75+

8 november 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek.

Toelichting op Uitspraak Europese Hof inzake SGP

9 augustus 2012

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wil het bestuur van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann graag een en ander verduidelijken.

SGP zaak

De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken

Overzicht van de uitspraken die de afgelopen jaren gedaan zijn:

SGP verliest de zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

21 juli 2012

Uitspraak: SGP mag vrouwen niet discrimineren
Gisteren is uitspraak gedaan door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de SGP zaak. Het is nu echt definitief: de SGP mag vrouwen niet discrimineren door ze te weren van de kieslijst. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann strijdt al jaren tegen de uitsluiting van vrouwen door de SGP van het passief kiesrecht. Het Fonds verwacht dat er snel effectieve maatregelen tegen de SGP zullen worden genomen door de regering.

Hoog tijd voor maatregelen

Pagina's

Subscribe to RSS - SGP