zorgtaken

Onderhoudsbijdrage voor een minderjarige niet beperkt tot een mannelijke levensgezel

Centrale vraag in deze procedure was of de voormalige vriendin van de moeder op grond van de wet zou kunnen worden verplicht tot betaling van een onderhoudsbijdrage voor de twee minderjarige kinderen die tijdens de relatie met de moeder zijn geboren. De wet (artikel 1:394 BW) bepaalt namelijk dat de man die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad van verwekking, als ware hij ouder, kan worden verplicht tot betaling van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. 

Subscribe to RSS - zorgtaken