Organisatie

Sinds 2018 breiden wij onze activiteiten uit om vrouwen nog verder te kunnen helpen en zo onze toegevoegde waarde te vergroten. Om die reden gaan wij verder onder een nieuwe naam: Bureau Clara Wichmann

Rechtsvorm

Bureau Clara Wichmann is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Bureau

Het bureau geeft leiding aan projecten, initieert activiteiten en rechtszaken en is verantwoordelijk voor de communicatie en coördinatie van Bureau Clara Wichmann.

dr. mr. Anniek de Ruijter (Directeur)
Agnes Cremers, MA (Managing Director)
Santi van den Toorn, MSc (Campagneleider)
Femke Zeven, BSc (Bureaucoördinator en Projectleider)
mr. Sarah Jeddaoui (Projectleider ASWH)
mr. Raksha Nazir (Projectleider Hatespeech)
Teodora Simovic, MA (stagair communicatie)

Algemeen bestuur

Het bestuur van de stichting Bureau Clara Wichmann wordt gevormd door:

mr. Anita de Casparis (Penningmeester)
dr. mr. Lyn Tjon Soei Len (Voorzitter)

Beoordelingscommissie Rechtszaken

De Beoordelingscommissie Rechtszaken wordt gevormd door strategische juridische adviseurs. De commissie beoordeelt of een strategische rechtszaak of een proefproces binnen de statuten en doelstellingen van het Bureau Clara Wichmann past. De commissie adviseert de directeur van het bureau en het bestuur over de wenselijkheid van het voeren van een procedure en de toedeling van middelen vanuit het rechtszakenfonds voor het starten van een rechtszaak.

De strategische juridische adviseurs zijn:

mr. Elena Deliran
mr. Stéphanie Heinerman
mr. Margreet Hemmes
mr. Jelle Klaas
mr. Nawal Mustafa
mr. Linde Bryk
mr. Heidi Lichteveld
mr. Janneke van der Kroon
mr. Marlies Vegter
mr. Safiya Roblè-van Deursen
mr. Lisa van der Maden
dr. mr. Natasa Nedeski
dr. Doutje Lettinga

Beoordelingscommissie Onderzoek & Wetenschap

Voor het onderzoeken van de implicaties van toekomstige of bestaande regelgeving zal Bureau Clara Wichmann soms een oproep publiceren, waarvoor onderzoekers of onderzoeksgroepen zich kunnen opgeven om hieraan mee te werken.

De Beoordelingscommissie Onderzoek & Wetenschap wordt gevormd door:

dr. mr. Anja Eleveld
prof. dr. Mies Westerveld
dr. mr. Nuna Zekic

Netwerk van Experts

De aan het netwerk van experts verbonden juristen zijn allen specialist op een rechtsgebied en ondersteunen in algemene zin het belang van de ontwikkeling van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zij dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de standpunten of zienswijzen van Bureau Clara Wichmann, noch voor de juridische procedures die door het Bureau worden gesteund of gevoerd.

Bestuursrecht:  prof. dr. Inge van der Vlies >>
Gezondheidsrecht: prof. mr. Aart Hendriks >>
Mensenrechten: prof. mr. Jenny Goldschmidt >>
Straf- en familierecht: mr. Marjet van der Lecq >>
Arbeidsrecht: mr. Eva Cremers,  mr. Astrid Helstone >>
VN- Vrouwenverdrag:  mr. Eva Cremers >>
Personen- en Familierecht:  mr. Gabi van Driem >>
EHRM:  prof. mr. Tom Barkhuysen >>

Diversiteit

Diversiteit is essentieel voor het nastreven van onze doelstelling: het verbeteren van de rechtspositie van alle vrouwen in Nederland. Bureau Clara Wichmann streeft daarom naar een divers bestuur en bureau op basis van gender, ras, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaal-economische achtergrond, religie en leeftijd. Bekijk hier het beleidsstuk diversiteit.

Samenwerkingen

Vereniging Vrouw en Recht
De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen en het bieden van een netwerk aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht.

Er is inhoudelijke samenwerking tussen het bestuur van de Vereniging Vrouw en Recht en het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Beide organisaties zijn voortgekomen uit het voormalige Clara Wichmann Instituut.

Alliantie ‘Samen Werkt Het!’
Met ingang van 1 januari 2018 maakt Bureau Clara Wichmann deel uit van de Alliantie Samen Werkt Het! Deze alliantie bestaat uit vijf organisaties: WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, NVR en ons Bureau. Voor een periode van vijf jaar is er een strategisch partnerschap aangegaan met het Ministerie van OCW.

De doelstelling van de Alliantie Samen Werkt Het! is om een betere balans tussen werk en zorgtaken voor elkaar te krijgen en dan met name voor vrouwen die in een financieel lastig parket zitten.

Voor dit doel organiseert het Bureau expert meetings en verricht juridisch onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan digitale toegang tot juridische informatie om vrouwen te helpen keuzes te maken en ondersteuning te vinden.

Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

Het PILP van het NJCM voert strategische procedures voor mensenrechten in Nederland. Op verschillende thema’s, waaronder privacy, het recht op demonstratie en staatloosheid, maar ook op vrouwenrechten. Op die dossiers werkt het PILP in de regel altijd samen met Bureau Clara Wichmann. www.pilpnjcm.nl

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.