Met ingang van 1 januari 2018 maakt Bureau Clara Wichmann deel uit van de Alliantie Samen Werkt Het! Deze alliantie bestaat uit vijf organisaties (WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, NVR en Bureau Clara Wichmann) die een strategisch partnerschap zijn aangegaan met het Ministerie van OCW, voor een periode van vijf jaar.

De doelstelling van de Alliantie Samen Werkt Het! is om een betere balans tussen werk en zorgtaken voor elkaar te krijgen voor mannen en vrouwen. Voor dit doel organiseert Bureau Clara Wichmann expertmeetings en verricht juridisch onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan digitale toegang tot juridische informatie om vrouwen te helpen keuzes te maken en ondersteuning te vinden.