In Nederland zijn slechts 4 op de 10 praktisch opgeleide vrouwen financieel onafhankelijk. Meer dan de helft van hen verdient niet genoeg om voor zichzelf (en eventuele kinderen) te kunnen zorgen(1). Dit maakt vrouwen financieel kwetsbaar, zeker in tijden van inflatie of bij levensveranderende gebeurtenissen zoals een scheiding, verlies van een naaste of ziekte. 

 

WOMEN Inc., stichting Het Potentieel Pakken (HPP) en Bureau Clara Wichmann bundelen de krachten in de alliantie “Financieel Sterk door Werk” met als doel de duurzame financiële onafhankelijkheid van praktisch opgeleide vrouwen te vergroten Dat betekent dat de vrouwen nu én in de toekomst een stabiel en structureel inkomen hebben uit werk – inclusief goede arbeidsomstandigheden en werk-privébalans. 

Vooral in de zorg, schoonmaak en kinderopvang hebben veel praktisch opgeleide vrouwen kleine deeltijdbanen, wat financiële onafhankelijkheid in de weg staat. Zo wil bijna één op de vier werknemers in de zorg het liefst een groter contract(2), maar ervaart belemmeringen om meer te gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat deze vrouwen in veel gevallen te maken hebben met roostering en onregelmatige diensten die zich slecht laten combineren met zorgtaken. Daarnaast hebben de vrouwen die werken in de sectoren zorg, schoonmaak en kinderopvang vaak te maken met ongunstige arbeidsomstandigheden gekenmerkt door flexcontracten, lage lonen en weinig autonomie, in combinatie met hoge werkeisen.

De alliantie “Financieel Sterk door Werk” zet zich in om de belemmeringen weg te nemen die praktisch opgeleide vrouwen werkend in de zorg, schoonmaak en kinderopvang ervaren om duurzaam financieel onafhankelijk te worden:

 

  1. We werken samen met brancheverenigingen in de zorg, kinderopvang en schoonmaak zodat zij de belangen van de vrouwen meenemen in beleid en handelingsperspectief op de volgende gebieden: zekerheid van werk en voorspelbaar inkomen, mogelijkheid uitbreiding verdiencapaciteit en goede werkomstandigheden.
  2. We activeren werkgevers om binnen hun organisatie verbeteringen door te voeren rondom zekerheid van werk en voorspelbaar inkomen, de mogelijkheid tot uitbreiding van verdiencapaciteit en betere werkomstandigheden. Bovendien bieden wij praktisch opgeleide vrouwen, via de werkgever, informatie en handelingsperspectief zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun werk en financiën. 
  3. We lobbyen bij politiek en overheid voor betere wet- en regelgeving die de financiële onafhankelijkheid van praktisch opgeleide werkende vrouwen bevordert. 

(1)https://mvstat.cbs.nl/#/MVstat/nl/dataset/26035NED/table?dl=73015

(2)https://wp-hetpotentieelpakken.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/03/HPP-Kansen-rondom-grotere-contracten-in-de-zorg.pdf