Rechtszaken

 • 18 oktober 2023

  Een vrouw werkte twee dagen mee in het restaurant van haar echtgenoot. Daarnaast was zij elders in loondienst voor drie dagen per week. In het jaar 1999 wordt zij zwanger. Tijdens haar [...]

  Lees meer

 • 5 juli 2023

  Hoger beroep tegen de Staat maandag 19 juni Maandag 19 juni dient bij het Gerechtshof in Den Haag het hoger beroep tegen de Staat in de zaak voor gratis anticonceptie. Bureau Clara [...]

  Lees meer

 • 14 juni 2023

  Omdat we sterke aanwijzingen hebben dat Facebook discrimineert bij plaatsing van vacatures, dienen we samen met Global Witness een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens en vragen [...]

  Lees meer

 • 22 mei 2023

  Bureau Clara Wichmann en Trudy Scheele-Gertsen gaan in hoger beroep tegen de teleurstellende uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de zaak ‘afstandsmoeders’. Met dit hoger beroep willen beide partijen dat de [...]

  Lees meer

 • 26 oktober 2022

  Bureau Clara Wichmann zet zich in voor de versterking van de juridische en maatschappelijke positie van sekswerkers. Het merendeel van de sekswerkers is (trans) vrouw, waarmee dit een gender issue is en [...]

  Lees meer

 • 13 november 2021

  In 2020 stapte Carol Kollmann met steun van Bureau Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht naar de rechter. Kollmann werkte als thuishulp voor een oudere vrouw en werd betaald [...]

  Lees meer

 • 17 september 2021

  Bureau Clara Wichmann heeft verschillende juridische stappen moeten zetten tegen de overheid om via de Wet openbaarheid van bestuur informatie te verkrijgen over op welke manier overheidsgeld voor keuzehulp bij ongewenste zwangerschap [...]

  Lees meer

 • 4 september 2021

  Aanvragers Ryan en Storm identificeren zich als non-binair en willen daarom graag een X in het paspoort en de geboorteakte. Voor non-binaire (trans)personen is het nog altijd moeilijk om in plaats van [...]

  Lees meer

 • 9 juli 2021

  Bureau Clara Wichmann, met steun van Stichting SVS / Meldpunt Klachten Siliconen, is voornemens een collectieve actie tegen farmaceut Allergan te starten. Allergan (eerder: McGhan/Inamed) is de producent van Biocell (Natrelle) borstimplantaten. Deze [...]

  Lees meer

 • 15 mei 2020

  Duizenden ongehuwd zwangere vrouwen moesten in de jaren '50, '60 en '70 hun kind bij de geboorte afstaan ter adoptie. Bureau Clara Wichmann ondersteunt de rechtszaak van ‘afstandsmoeder’ Trudy Scheele-Gertsen, die in [...]

  Lees meer

 • 15 mei 2020

  De rechten van de vrouwen die jarenlang dwangarbeid moesten verrichten voor kloosterorde De Goede Herder werden op vele vlakken geschonden. Dit stelt Bureau Clara Wichmann samen met 19 eiseressen, die gedwongen werden [...]

  Lees meer

 • 13 april 2020

  Op 10 april vond het kort geding van Trix (alias) tegen de Staat omdat zij momenteel ongewenst zwanger is, maar haar huis niet uit kan vanwege COVID19. Trix is een alleenstaande moeder [...]

  Lees meer

 • 18 februari 2020

  Bureau Clara Wichmann, TNN, NNID en Willemijn van Kempen en andere gedupeerden stellen dat de eisen van sterilisatie en andere lichamelijke aanpassingen voor 2014 in strijd waren met internationale verdragsbepalingen en rechtsbeginselen. [...]

  Lees meer

 • 3 december 2019

  Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak, WOMEN Inc., het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vrouwenraad, vinden dat anticonceptie voor iedereen gratis moet zijn. Daarom startten de organisaties een rechtszaak tegen de Staat samen met [...]

  Lees meer

 • 3 december 2019

  Op 25 november stonden Bureau Clara Wichmann en NJCM tegenover het ministerie van Volksgezondheid voor een hoorzitting rondom het Nu Niet Zwanger programma. De organisaties stellen dat deze hulpverlening vanuit de overheid [...]

  Lees meer

 • 11 december 2018

  Bureau Clara Wichmann vindt dat alle vrouwen toegang moeten hebben tot de overtijdpil. Samen met Women on Waves is het Bureau daarom een rechtszaak begonnen om de onrechtmatige strafbaarstelling van de overtijdpil [...]

  Lees meer

 • 1 september 2018

  Bureau Clara Wichmann vindt dat vrouwen ter aller tijden hun achternaam moeten kunnen behouden. Het Bureau ondersteunt een zaak van een vrouw die na haar echtscheiding haar Turkse meisjesnaam probeert terug te [...]

  Lees meer

 • 15 mei 2018

  Alle zwangere zelfstandigen hebben recht op een zwangerschapsuitkering. Na veertien jaar juridische strijd heeft Bureau Clara Wichmann bewerkstelligd dat de zelfstandigen die in de periode 2004 - 2008 geen recht hadden op [...]

  Lees meer

 • 23 april 2018

  Keuzevrijheid in de geboortezorg is een fundamenteel recht voor vrouwen. De hervormingen in de geboortezorg dreigen dit in gevaar te brengen. Bureau Clara Wichmann strijdt via politieke, maatschappelijke en juridische weg voor [...]

  Lees meer

 • 10 januari 2017

  Bureau Clara Wichmann vindt dat vrouwelijke onderzoekers geen nadeel mogen ondervinden op basis van zwangerschap. Daarom steunde het bureau een onderzoeker die een beroep heeft ingediend tegen een afwijzing op een Vidi-aanvraag [...]

  Lees meer

 • 10 november 2016

  Bureau Clara Wichmann steunt een zaak van een een moslima die is afgewezen voor een functie vanwege haar hoofddoek. Neutraliteit? Aanvraagster is afgewezen voor de functie van buitengriffier bij rechtbank Rotterdam omdat [...]

  Lees meer

 • 19 september 2016

  Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt naar geslacht aan de Nederlandse universiteiten. Bureau Clara Wichmann ondersteunde een zaak van een vrouwelijke onderzoeker die werd gediscrimineerd bij haar sollicitatieprocedure aan de Universiteit van [...]

  Lees meer

 • 1 april 2016

  Bureau Clara Wichmann vindt dat er nieuw denkkader moet komen rondom denkkader rondom seksisme in reclames. Het bureau heeft in samenwerking met PILP een procedure in gang gezet bij de Reclame Code [...]

  Lees meer

 • 8 december 2015

  Het gebruik van siliconen borstimplantaten met het merk PIP - maar ook van andere merken - leiden met enige regelmaat tot (ernstige) gezondheidsklachten bij vrouwen. Uit recent onderzoek van het VU Medisch [...]

  Lees meer

 • 11 juni 2015

  Bureau Clara Wichmann ondersteunt een zaak van een zelfstandig onderneemster die in een freelance opdracht last had van seksuele intimidatie door haar opdrachtgever. Overeenkomst Een zelfstandig onderneemster voerde op basis van een [...]

  Lees meer

 • 23 mei 2015

  Bureau Clara Wichmann vindt dat de Nederlandse Staat een politieke partij die vrouwen discrimineert niet mag subsidiëren. En een politieke partij waarbij vrouwen zich niet verkiesbaar mogen stellen moet zijn statuten veranderen. In [...]

  Lees meer

 • 6 april 2014

  Een pensioenfonds mag geen onderscheid maken naar geslacht. Dit was wel het geval bij het nabestaandenpensioen van het ING Pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteerde een kortingsregeling voor het geval de echtgenoot of partner [...]

  Lees meer

 • 19 februari 2014

  Bureau Clara Wichmann steunt een jeugdig verkeersslachtoffer in het aanvechten van een vonnis van de rechtbank Den Haag. De rechtbank maakt in haar vonnis een verboden onderscheid naar geslacht bij het vaststellen [...]

  Lees meer

 • 21 mei 2013

  Alfahulpen verrichten via een zorginstelling huishoudelijk werk bij mensen thuis. Als zij ziek worden, ontvangen zij geen inkomen. Bureau Clara Wichmann vindt dat deze beroepsgroep, die voor 95% uit vrouwen bestaat, recht [...]

  Lees meer

 • 19 juni 2012

  Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris. Dit is bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van [...]

  Lees meer

 • 19 december 2010

  Bureau Clara Wichmann ondersteunde een klacht bij het Europese Hof rondom het Kinderontvoeringsverdrag. De inzet van deze zaak was onder meer de uitleg die de Nederlandse Hoge Raad heeft gegeven bij dit [...]

  Lees meer

 • 20 augustus 2010

  Bij de herstelperiode van het borstkanker moet een verzekeringsarts rekening houden met de persoonlijke klachten van patiënt. Dit gebeurt lang niet altijd terwijl het wel staat voorgeschreven in het protocol. Bureau Clara [...]

  Lees meer

 • 20 juni 2010

  Bureau Clara Wichmann steunde een zaak van slachtoffer met een borderline stoornis die gedurende zeven jaar is misbruikt door haar vader. Zij is psychisch ernstig beschadigd. De rechter is van oordeel dat [...]

  Lees meer

 • 20 juni 2010

  Bureau Clara Wichmann vindt dat slachtoffers van seksueel geweld het recht moeten krijgen om inzage te krijgen in het strafdossier van de dader. In zedenzaken hebben slachtoffers volgens het Openbaar Ministerie standaard [...]

  Lees meer

 • 20 februari 2010

  Voor slachtoffers van seksueel misbruik is het lastig om hun schade vergoed te krijgen. Als daders onvermogend zijn blijven slachtoffers zelf met hun (aanzienlijke) schade zitten. Bureau Clara Wichmann steunde vanaf 2004 [...]

  Lees meer

 • 20 juni 2009

  Zwangere vrouwen worden het slachtoffer van de geldende 100 procentscontrole op Schiphol. Bij verdenking van drugssmokkel moeten zij zelf hun onschuld bewijzen door drie keer schone ontlasting te produceren. Bureau Clara Wichmann [...]

  Lees meer

 • 20 juni 2008

  Het gaat hier om een soortgelijke zaak als in 2004. In dit geval wil de verzekeraar de schade niet vergoeden vanwege de late melding van de schade. Indien [...]

  Lees meer

 • 20 november 2007

  De overheid onthoudt vrouwen van 75+ de mogelijkheid van preventief onderzoek naar borstkanker. Bureau Clara Wichmann voerde samen met Borstkankervereniging en drie vrouwen van 75+ een zaak tegen de Staat om vrouwen niet [...]

  Lees meer

 • 20 november 2007

  De centrale vraag in deze procedure was of de voormalige vriendin van de moeder op grond van de wet zou kunnen worden verplicht tot betaling van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen, die [...]

  Lees meer

 • 20 december 2005

  In de polisvoorwaarden van verzekeraar Movir werden zwangere vrouwen op verschillende manieren gediscrimineerd. Bureau Clara Wichmann ondersteunde de succesvolle rechtszaak van een hoogzwangere advocate. Movir hanteerde een wachttijd van twee jaar voor [...]

  Lees meer

 • 20 februari 2005

  Een gedaagde in een seksueel misbruik zaak was bij het slachtoffer in de straat komen wonen waardoor de vrouw veel geestelijke en lichamelijke klachten kreeg. Bureau Clara Wichmann ondersteunde de zaak. Achtergrond [...]

  Lees meer