Hoe vrouwen worden neergezet in media, reclames en boeken is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen. De representatie van vrouwen in deze systemen gaat vaak gepaard met stereotypering en beeldvorming. Mannen zijn overgerepresenteerd in de media, wat zich uit in meer beeldtijd en spreektijd. Daar tegenover staat dat vrouwen minder zendtijd krijgen en dat zij vaker worden neergezet in genderrol bevestigende posities. Vooral in reclames is seksisme nog een groot probleem. Veelal wordt er alleen mannelijk publiek in acht genomen. Een mediarepresentatie van vrouwen zonder stereotypering en beeldvorming is erg belangrijk. Zeker in de hedendaagse tijd, waarin media een steeds grote rol speelt, beïnvloedt deze representatie de maatschappij. Een omslag is nodig om de positie van vrouwen in media, reclames en boeken te verbeteren.

Statistiek

Waarom is dit thema een speerpunt voor Bureau Clara Wichmann? De onderstaande statistieken geven een schets van de situatie rondom stereotypering en beeldvorming.

De beeldvorming van vrouwen: 

  • Het aandeel vrouwen in beeld bij de publieke omroep is 35,4%[1]. In de traditionele media (krant, tv en radio) is dat 19,5%, tegenover 25% op Europees niveau[2].
  • 88% van de experts in het nieuws is een man[3].
  • In kinderboeken zijn de hoofdpersonen veel vaker mannen dan vrouwen[4].

Vooral in reclames is stereotypering erg aanwezig:

  • Bijna de helft van de vrouwen ergert zich vaak of regelmatig aan het beeld van de vrouw dat wordt neergezet in reclame[5].
  • Meer dan driekwart van de vrouwen kan zich niet identificeren met vrouwen die je ziet in reclame[6].
  • Slechts 16% van de vrouwen vindt dat adverteerders goed weten wat vrouwen belangrijk vinden in hun leven[7].

Welke juridische acties onderneemt Bureau Clara Wichmann?

Seksisme in reclames
Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. Op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) moet de Nederlandse staat passende maatregelen nemen om vooroordelen over  minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen. Bureau Clara Wichmann onderzocht in samenwerking met PILP en enkele rechtswetenschappers, de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag in zaken rondom vermeend seksisme in het openbaar. Hiervoor werd met succes een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie rondom een reclame van Suit Supply. Het gaat het Bureau en PILP er om, dat als er toch getoetst wordt door de Reclame Code Commissie, dit ook moet gebeuren op grond van het VN-Vrouwenverdrag. In het uitvoerige oordeel van 12 oktober 2016 heeft de RCC benadrukt dat er aan het Vrouwenrechtenverdrag getoetst zal worden, en heeft daarbij ook toegelicht op welke wijze deze toetsing heeft plaatsgevonden. Lees hier meer informatie over de procedure.

 

 

[1] http://atria.nl/nieuws-publicaties/beeldvorming/vrouwen-in-media/meer-vrouwen-in-de-media/

[2] http://www.womeninc.nl/Uploaded_files/DownloadLinks/beperkt-zicht-de-rol-van-mediamakers-in-beeldvorming.799def.pdf

[3] http://atria.nl/nieuws-publicaties/beeldvorming/vrouwen-in-media/meer-vrouwen-in-de-media/

[4] http://www.zo-ook.info/traditionele-rolpatronen-in-kinderboeken/

[5] http://www.adformatie.nl/reputatiemanagement/adverteerders-laten-kansen-liggen-bij-vrouwen-zegt-het-recl

[6] http://www.adformatie.nl/reputatiemanagement/adverteerders-laten-kansen-liggen-bij-vrouwen-zegt-het-recl

[7] http://www.adformatie.nl/reputatiemanagement/adverteerders-laten-kansen-liggen-bij-vrouwen-zegt-het-recl