Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Hiernaast zijn wij medestander in het bestrijden van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering. Dit gebeurt door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en de wettoepassing waarin principiële kwesties aan de orde komen die de rechten van vrouwen direct raken.

WAAROM?

De maatschappelijke- en rechtspositie van vrouwen moet op veel terreinen nog worden verbeterd, net als de bestrijding van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering. Het voeren van rechtszaken en het veranderen van wet- en regelgeving is één van de mogelijkheden om dat te realiseren. Een gewonnen zaak kan gevolgen hebben voor een grotere groep mensen, bijvoorbeeld voor bijna alle vrouwen in Nederland.

HOE DOEN WIJ DAT?

Financiële ondersteuning van strategische rechtszaken die de positie van vrouwen verbeteren en medestander te zijn in rechtszaken in het bestrijden van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering

  • Juridisch advies en onderzoek over wet- en regelgeving
  • Advocaten en aanvragers van rechtszaken informeren
  • Via het publiceren van onze rechtszaken, het maatschappelijk belang zichtbaar maken bij het grote publiek en bij te dragen aan het maatschappelijk debat
  • Vrouwen en mensen die te maken hebben met genderdiscriminatie, ongelijkheid of stereotypering bewust maken van hun rechten

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

Onze zaken en wetgevingsadviezen gaan over de grondrechten van vrouwen, zoals het combineren van betaalde arbeid en zorgtaken, zwangerschap en arbeid/sociale zekerheid, huwelijk en echtscheiding, ouderschapsrechten, gelijke behandeling naar sekse bij aanvullend pensioen, maar ook seksueel geweld en seksuele intimidatie op het werk. Onze aanpak wordt gedreven door intersectioneel feminisme: hieronder valt de bestrijding van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering, bijvoorbeeld ook voor non-binaire en/of transgender personen.

De rechtszaken die het Bureau ondersteunt zijn individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en voor een grotere groep mensen, bijvoorbeeld meerdere vrouwen, van belang kunnen zijn. Personen kunnen voor zo’n strategische rechtszaak een garantstelling of een vergoeding van de proceskosten aanvragen.

Bureau Clara Wichmann ondersteunt al meer dan dertig jaar lang honderden juridische procedures. Deze procedures konden dankzij de financiële bijdragen van donateurs worden gevoerd.