Bureau Clara Wichmann ondersteunt principiële rechtszaken waarin met name de rechten van vrouwen centraal staan. Hiernaast zetten we ons in voor de rechtspositie van trans mannen en non-binaire personen.

De processen die het bureau ondersteunt zijn individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en voor meerdere vrouwen en bredere gendergelijkheid van belang kunnen zijn.

aanvraag

Vrouwen die denken dat hun rechtszaak ook voor de rechtspositie van andere vrouwen van belang is, kunnen een garantstelling of een vergoeding van de proceskosten aanvragen. De aanvraag wordt samen met een advocaat of juridisch adviseur gedaan. Uiteraard kunnen ook advocaten van individuele vrouwen (of een groep vrouwen) die een procedure willen gaan voeren, een aanvraag indienen.

Het Bureau biedt financiële ondersteuning aan rechtszaken die kunnen leiden tot nieuwe rechtspraak op het gebied van vrouwenrechten.

Ook als er al rechtspraak op dat gebied bestaat, kan het fonds besluiten om een rechtszaak financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld omdat er (nieuwe) kanshebbende juridische argumenten zijn om te betogen dat de rechter van koers zou moeten veranderen.

Aanvraagformulier

Lees onderstaande criteria goed door. Als u denkt hieraan te voldoen kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.  U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar info@clara-wichmann.nl.

Bureau Clara Wichmann voert momenteel veel zaken. We nemen wel aanvragen in ontvangst, maar het is goed om hier rekening mee te houden bij een aanvraag. De doorlooptijd van een reactie op de aanvraag en de beoordeling hiervan door de Beoordelingscommissie kan ook langer zijn.

 

Beoordeling

Belangrijkste criterium bij de beoordeling van een aanvraag, is de vraag of de procedure uitzicht biedt op een principiële uitspraak die voor meerdere vrouwen van belang kan zijn.

Het bestuur van het bureau streeft ernaar processen te ondersteunen waarmee er kan worden doorgeprocedeerd tot de hoogst mogelijke rechterlijke instantie, omdat dat de meeste kans biedt op een daadwerkelijke verbetering van de rechtspositie van vrouwen.

Om voor financiële ondersteuning vanuit het bureau in aanmerking te komen, dient een rechtszaak aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het betreft een zaak die mogelijk jurisprudentie kan opleveren ter verbetering van de rechtspositie van vrouwen in Nederland.
  • De zaak moet een voor vrouwen principieel belang in zich dragen. Het principiële belang van de juridische procedure rechtvaardigt de te garanderen kosten.
  • De aanvraagster de procedure in beginsel nog niet gestart is.
  • Het aanvraagformulier is ingevuld en door aanvraagster en haar advocaat of juridisch adviseur gezamenlijk ondertekend.

Garantstelling

Bij een positieve beslissing van de Beoordelingscommissie Rechtszaken verleent het bureau vanuit het Processenfonds een garantstelling voor de griffierechten.

Tevens wordt een garantstelling gegeven voor eventuele proceskostenveroordeling tot het wettelijke maximum. Daarmee neemt het bureau (deels) het financiële risico bij het verlies van de vrouwen over.

Advocaatkosten worden in beginsel niet vergoed, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Besluit

De Beoordelingscommissie Rechtszaken komt een keer in de 8 weken bijeen en neemt dan een besluit over de ingediende aanvragen. Voor meer informatie over beoordelingsdata kunt u mailen naar info@clara-wichmann.nl.