Bureau Clara Wichmann maakt deel uit van de coalitie ‘Studerende moeders’, om de voorzieningen voor deze groep te verbeteren.

Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op vertraging en/of uitval tijdens de studie, wat vaak gepaard gaat met een studieschuld. In het MBO valt 50% van de studerende moeders en zwangere studenten voortijdig uit tijdens de studie. In het HBO en WO is dit 75%.

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gaf in een eerdere briefwisseling met de coalitie Studerende Moeders aan, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studenten bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen.

Uit onderzoek, door Anja Eleveld e.a., blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studenten, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd. Studerende moeders en zwangere studenten zijn dan steeds afhankelijk van de welwillendheid van een studiebegeleider of docent. Het is voor hen vaak onzeker of en op welke regeling zij zich kunnen beroepen. De onderwijsinstellingen vinden de zwangerschap vaak de ‘eigen keus’ van de studenten en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid.

Volgens Bureau Clara Wichmann is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden en onderzoekt welke juridische mogelijkheden om deze problemen aan te pakken.