Vandaag stuurde Bureau Clara Wichmann samen met tal van partnerorganisaties waaronder Single SuperMom onderstaande brief aan de Minister-President. Hierin worden de zorgen geuit rondom de impact van het strenge deurbeleid van supermarkten in verband met COVID19 op de mogelijkheid van alleenstaande ouders om boodschappen te doen.

Geachte Minister-President,

Middels deze brief willen wij onze zorgen uiten over de impact van het strenge deurbeleid van supermarkten in verband met COVID19 op de mogelijkheid van alleenstaande ouders om boodschappen te doen.

De afgelopen weken hebben de supermarkten in Nederland diverse maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding van de strengere maatregelen die maandag 23 maart 2020 door het kabinet zijn aangekondigd, zijn de regels nog verder aangescherpt. De Nederlandse samenleving wordt ernstig getroffen door het coronavirus en alhoewel wij volledig achter de maatregelen staan, wordt er nu een kwetsbare groep getroffen. Er bereiken ons namelijk verontrustende berichten dat alleenstaande ouders uit supermarkten worden geweerd door het strenge deurbeleid.

Momenteel worden alleenstaande ouders geconfronteerd met een onmogelijke uitdaging, het voorzien van het gezin van de dagelijkse en nu wekelijkse boodschappen. Supermarkten ontzeggen de toegang voor alleenstaande ouders die met hun jonge kinderen boodschappen moeten doen. Het centraal bureau levensmiddelen heeft in samenwerking met alle supermarkten richtlijnen opgesteld die, hoewel begrijpelijk, de richtlijn ‘doe uw boodschappen alleen’ bevat. Deze richtlijn levert een problematische situatie op bij de doelgroep van alleenstaande ouders. Wie past er op de kinderen terwijl de ouder de noodzakelijke boodschappen voor levensonderhoud doet? De alleenstaande ouder met jonge kinderen kan de kinderen niet alleen thuislaten en bij de grootouders brengen valt, zoals u begrijpt, ook niet meer binnen de mogelijkheden. Dit kan niet de intentie zijn van het deurbeleid, maar het is nu wel het gevolg. Niet iedereen heeft een netwerk om dit op een andere wijze te regelen, niet alle supermarkten bezorgen en ook de financiële kwetsbare positie van deze doelgroep maakt dat online boodschappen doen of iemand anders vragen de boodschappen voor je te doen, niet altijd mogelijk is.

Het verloop van de crisis en de gevolgen ervan zijn nog niet goed te overzien of te bepalen. De mogelijkheid dat de regels nog meer aangescherpt zullen worden ligt op de loer. Indien er geen uitzonderingen of extra steun komt vanuit de overheid dan zijn de gevolgen niet te overzien. Wij roepen de overheid op om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de kwetsbare doelgroep van alleenstaande ouders in een noodsituatie terecht zullen komen en onvoldoende eten in huis kunnen halen. Niet elke wijk heeft ook toegang tot thuisbezorgen, bovendien moet daar meestal ook extra voor worden betaald.

Voor de doelgroep ouderen is er een mooi initiatief ontstaan. Diverse supermarktketens openen hun deuren een uurtje eerder zodat de ouderen minder risico hebben het virus op te lopen en ook geen last hebben van lege schappen. Wij roepen de overheid op om de supermarktketens ook te wijzen op deze doelgroep en de supermarktketens te vragen sensitief te zijn en uitzonderingen te maken. Wij begrijpen uiteraard dat supermarktketens zich houden aan de strenge regels op straffe van hoge boetes en zolang de overheid niet communiceert dat er uitzonderingen gemaakt mogen worden, zullen die er niet komen.

Wij willen u vragen op te komen voor de kwetsbare groepen om hen door deze ongekend moeilijke tijd heen te loodsen. Voor de alleenstaande ouder zijn momenteel de supermarkten gesloten, terwijl de deuren nog open zijn.

Met vriendelijke groet namens,

Eva Yoo Ri Brussaard, Directeur Single SuperMom                      Saida Derrazi, Speak

Anniek de Ruijter, Directeur Bureau Clara Wichmann                  Patricia Ooms, Directeur Dona Daria

Jannet Vaessen, Directeur WOMEN inc                                         Laila Ait Baali, Directeur WO=MEN

Nenita La Rose-Lont, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad     Arine Huigens, Directeur Netwerkpro

Habiba Bouanan, Directeur stichting Prachtvrouw                      Jens van Tricht, Directeur Emancipator

Annemieke Winder, Directeur Vrouwen Vooruit                             Peter Kamp, 1ouderpunt

Esther Langen, Directeur Coöperatie Eva                                      Mbarka N’bir, Directeur stichting Amira

Deel dit artikel: