De Sociaal Economische Raad (SER) kwam deze week naar buiten met een  verkenning naar de markt voor persoonlijke dienstverlening. Het rapport is hier te lezen. Een belangrijke aanbeveling van de SER is dat de overheid de formalisering van huishoudelijk werk moet onderzoeken, met inbegrip verbetering sociale zekerheid van de werkers.

Maar liefst 95% van de huishoudelijk werkers in Nederland is vrouw. Formeel en informeel werken er meer dan 1 miljoen vrouwen in de persoonlijke dienstverlening.  De huishoudelijk werker heeft sinds oudsher een slechte arbeidspositie. Zij vallen nu onder de ‘regeling dienstverlening aan huis’. Zij worden bij ontslag niet beschermd, hebben geen recht op een aanvullend pensioen en zijn niet verzekerd bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Vanuit de Alliantie Samen werkt het! ondersteunt Bureau Clara Wichmann samen met Women inc, Wo=men, Movisie en de Nederlandse Vrouwenraad deze belangrijke en onmisbare groep en onderzoekt mogelijkheden voor betere en eerlijke wetgeving.

Volgens Bureau Clara Wichmann had de aanbeveling vanuit de SER steviger kunnen zijn en is er meer erkenning nodig voor de moeilijke positie waarin huishoudelijk werkers zich nu bevinden, waaronder ook de ongedocumenteerden. Echter is het advies een stap in de goede richting wat betreft het verbeteren van de sociale zekerheid van deze groep werkers.

“De rechtspositie van huishoudelijk werkers is verre van gelijk aan andere werknemers. Het is noodzakelijk dat hun rechtspositie gezien en erkend wordt. Vanuit Bureau Clara Wichmann roepen we de politiek op om navolging te geven aan de aanbevelingen van de SER verkenning, bovendien kan je de petitie van de FNV Schoonmaak ondertekenen als je blijk wilt geven van je steun aan deze groep. ”Aldus projectleider Bureau Clara Wichmann Sarah Jeddaoui

 

Deel dit artikel: