Bureau Clara Wichmann ondersteunt het hoger beroep van een Nederlandse vrouw met een Turkse achtergrond, die na een echtscheiding haar meisjesnaam weer wil gebruiken. Vandaag vindt de zitting plaats in Den Haag. Een gunstige uitspraak betekent dat gescheiden Nederlands-Turkse vrouwen hun eigen achternaam, die zij automatisch zijn verloren bij hun huwelijk, weer zonder hoge kosten kunnen terugkrijgen na echtscheiding.

Bipatride vrouwen

Veel bipatride vrouwen die op basis van buitenlands recht door een huwelijk hun meisjesnaam zijn verloren, komen na de echtscheiding voor hoge kosten (€ 835) te staan om hun eigen achternaam weer terug te krijgen. Deze hoge financiële drempel is volgens het Bureau in strijd met artikel 8 van het EVRM en artikel 16 van het VN-Vrouwenverdrag.

Uitspraak Rechtbank

Op 21 juli 2017 was het beroep door de rechtbank ongegrond verklaard. De rechtbank vindt dat het niet de verantwoordelijkheid is van de Nederlandse staat om de discriminatoire Turkse wetgeving inzake namenrecht gratis te ‘repareren’ voor cliënte. Ook het beroep op het evenredigheidsbeginsel is niet gehonoreerd.

“Bureau Clara Wichmann vindt dat vrouwen, ongeacht hun afkomst, ten aller tijden recht hebben om hun achternaam te behouden. Deze vrouwen zijn Nederlands en genieten dezelfde rechten als alle andere Nederlandse vrouwen”, aldus Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann.

HOger Beroep

Het Bureau ondersteunt daarom het hoger beroep van de mevrouw waarvan op 31 augustus de zitting plaatsvindt.

“Een gunstige uitspraak zou niet alleen gevolgen hebben voor Nederlands-Turkse vrouwen. Er zijn ook vrouwen van andere nationaliteiten, waaronder Filipijnse en Bosnische, die bij huwelijk automatisch de achternaam van hun echtgenoot krijgen en in dezelfde situatie terecht komen na een echtscheiding”, aldus advocaat Heidi Lichteveld van Advokatenkollektief Oost.

De uitspraak wordt over ongeveer zes weken verwacht. Bij een eventuele afwijzing wordt overwogen om en klacht in te dienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens of bij het CEDAW (Comité van het VN-Vrouwenverdrag).

Deel dit artikel: