De werkgroep sociaal en Europees recht van de VVR organiseert een bijeenkomst over de uitwerking in Nederland van de vorig jaar aangenomen EU Richtlijn transparante beloning M/V 2023/970). Nederland heeft laten weten de richtlijn snel te willen implementeren. Naar verwachting komt er dit voorjaar een concept wetsvoorstel.

Het schiet niet op met het dichten van de loonkloof M/V. Gaan Richtlijn en wetsvoorstel daar verandering in aanbrengen? De belangrijkste verbeteringen in de nieuwe EU-regels zien op de toegang tot informatie voor de werkzoekende, de rapportageverplichting voor werkgevers, de toegang tot de rechter voor slachtoffers van loondiscriminatie en de verruiming van het toepassingsgebied (voor het eerst ook intersectionele discriminatie). Is dit genoeg? En hoe gaan deze nieuwe maatregelen gehandhaafd worden?

Pauline de Casparis zal de bijeenkomst voorzitten.Zij hoopt, net als de sprekers op een levendige discussie met de andere deelnemers.

Zaza van de Koppel houdt een inleiding. Ze schreef een masterscriptie over de handhavingsmechanismen  in de Richtlijn transparante beloning M/V 2023/970 en liep stage bij VNO-NCW | MKB Nederland. Ze was medeorganisator van een kennissessie over dit onderwerp voor de achterban van de grootste werkgeversorganisatie in ons land. Zaza zal het juridisch kader schetsen van de Richtlijn: wat zijn de belangrijkste verbeteringen van de nieuwe regels? En hoe gaan ze gehandhaafd worden? Ze zal een aantal voorbeelden geven van veranderingen die bedrijven zullen moeten gaan doorvoeren.

Laura van Stein, beleidsadviseur vrouwenstrategie bij de FNV, en Marlies Vegter van Bureau Clara Wichmann zijn coreferenten.
Laura geeft een toelichting op wat de FNV al doet om gelijke beloning te bereiken met de vrouwenstrategie en met inzet van functiewaarderingssystemen.  Ze gaat ook in op hoe de FNV aankijkt tegen de veranderingen die Richtlijn en wetsvoorstel gaan brengen. Marlies Vegter gaat in op het perspectief vanuit de praktijk: wat voor vragen komen langs bij Bureau Clara Wichmann? Hoe zit het met bewijslastproblemen en met de definitie van gelijk werk

Datum: donderdag 28 maart 2024
Tijd:
15.30 – 17.30 uur (15 uur inloop).
Plaats: Amsterdam Law Hub Nieuwe Achtergracht 164 Amsterdam
Toegang is gratis, ook voor niet-leden. Graag aanmelden bij de werkgroep.

De Law Hub is op de begane grond van de UvA op de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam

Deel dit artikel: