Vandaag stemt de Tweede Kamer over de initiatiefwet van de PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD om de verstrekking van de abortuspil via de huisarts mogelijk te maken. Hier hebben wij vanuit Bureau Clara Wichmann lang voor gestreden. 

De abortuspil is mogelijk tot negen weken zwangerschap. Ongeveer 70% van de zwangerschapsafbrekingen vindt nu plaats in die eerste negen weken. Toch is de abortuspil nu alleen verkrijgbaar bij de abortuskliniek. Voor veel mensen is de abortuskliniek ver weg, terwijl de huisarts vaak dichterbij en vertrouwder is. En dan kan je thuis de afbreking van je zwangerschap afwachten. Door het verstrekken van de abortuspil mogelijk te maken via de huisarts, kan het zelfbeschikkingsrecht beter worden uitgeoefend, omdat de toegang tot abortus hiermee verbeterd wordt. 

Achtergrond

In 2016 riepen we samen met Women on Waves en andere organisaties op om de abortuspil helemaal uit het Wetboek van Strafrecht te halen. De petitie met DeGoedeZaak vormde de opmaat naar het initiatief voor een wetsvoorstel. 

Dit is namelijk strijdig met het recht op toegang tot abortushulpverlening en het zelfbeschikkingsrecht. Uit onderzoek van Women on Waves blijkt dat een meerderheid van de huisartsen bereid is om de abortuspil te verstrekken. 

In 2018 voerden we met succes een rechtszaak om het verstrekken van de overtijdpil (tot twee weken overtijd) via de huisarts en apotheek mogelijk te maken. Aan het begin van de coronacrisis in 2020 steunden wij het kort geding van Trix (alias) tegen de Staat om de abortuspil per post mogelijk te maken. Zij was destijds ongewenst zwanger is, maar kon haar huis niet uit vanwege COVID-19.

vrije kwestie

Het wordt spannend of het wetsvoorstel het daadwerkelijk gaat halen. In de Tweede Kamer hebben de vier partijen die het voorstel indienen precies de helft van alle stemmen, 75. Maar in de Eerste Kamer hebben ze er slechts 33, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid.  Dit terwijl de abortuspil bij de huisarts de toegang tot abortus vergroot, wat belangrijk is voor het goed kunnen uitoefenen van het zelfbeschikkingsrecht. Er is dus steun vanuit alle politieke hoeken nodig. De stemming is namelijk een ‘vrije kwestie’ waarin individuele Kamerleden een eigen afweging mogen maken. 

Deel dit artikel: