Onlangs verscheen de Vereniging voor Vrouw en Recht-publicatie Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het verhaal van 15 jaar procederen, lobby en actie voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen. Het boek is geschreven door Leontine Bijleveld en Mac Vijn †.

6 oktober 2022: Minister van Gennip ontvangt boek  Eindelijk ’n uitkering!

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft zich bereid verklaard het eerste exemplaar in ontvangst te nemen en een korte reactie te geven. Haar is gevraagd te reflecteren op de lessen die het Ministerie heeft getrokken. Is de aanpalende wetgeving al aangepast aan de uit de procedures voortvloeiende jurisprudentie? FNV vicevoorzitter Kitty Jong zal aansluitend het tweede exemplaar in ontvangst nemen als representant van de doelgroep belangenbehartigers. Haar is gevraagd in te gaan op het gebruik van het VN-Vrouwenverdrag in de collectieve en individuele belangenbehartiging door FNV bestuurders, beleidsadviseurs en juristen.

VVR-leden zijn van harte welkom bij deze presentatie op 6 oktober in de Willem Dreeszaal van het Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag. Tijd: 16:00 – 16.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aanmelding is vereist, vóór 3 oktober 2022. U krijgt een bevestiging. Bij entree dient men legitimatie te vertonen. Houd rekening met vertraging daardoor bij binnenkomst!
De gedrukte versie van het boek zal tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar zijn, voor leden een speciale ledenprijs (€ 12,50), niet leden € 15. Digitale versies zijn gratis te downloaden via bovenstaande link.

10 oktober 2022: paneldiscussie Eindelijk ’n uitkering! LAW HUB AMSTERDAM

In samenwerking met Bureau Clara Wichmann en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert de VVR een tweede presentatie op maandagmiddag 10 oktober 16:00 – 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur, na 17.30 uur drankjes en hapjes). De LawHub is op de begane grond van de rechtenfaculteit van de UvA op de Nieuwe Achtergracht 164 in Amsterdam.

Voorzitter is Anja Eleveld, associate professor aan de rechtenfaculteit van de VU, VVR-lid. Panelleden zijn: Prof. Gerrard Boot (rechtenfaculteit Leiden), Prof. Willemijn Roozendaal (rechtenfaculteit VU)  en Prof. Frans Pennings (rechtenfaculteit Universiteit Utrecht). Ook auteur en VVR-voorzitter Leontine Bijleveld neemt deel aan het panel. Mede aan de hand van een casus (zie USZ 370 uit 2021 met annotatie van G.C. Boot) en stellingen staat centraal hoe studenten en advocaten op het terrein van sociaal recht geïnformeerd kunnen worden over de potentie van het VN-Vrouwenverdrag. De door de in het boek beschreven procedures tot stand gekomen jurisprudentie – rechtstreekse werking toegekend aan een artikel van het VN-Vrouwenverdrag – is baanbrekend. Maar toekomstige procedures staan of vallen met het inroepen van de jurisprudentie en het volgen van de vereisten voor ontvankelijkheid.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar in verband met de beperkte plaatsruimte is aanmelding en tijdige aankomst wenselijk. U krijgt een bevestiging. De gedrukte versie van het boek zal tijdens verkrijgbaar zijn, voor leden een speciale ledenprijs (€ 12,50), niet leden € 15. Digitale versies zijn gratis down te loaden.

Deel dit artikel: