Zeventien (vrouwen)organisaties maken zich ernstige zorgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen medewerkers en vrijwilligers in de Tweede Kamer, en over de ontoereikende afhandeling van meldingen. Dat staat in de brandbrief die de organisaties op initiatief van Bureau Clara Wichmann vandaag sturen aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De directe aanleiding voor de brandbrief is de reactie van de Kamervoorzitter op de aantijgingen aan het adres van kamerlid Dion Graus, het gebrek aan actie van het Presidium in deze situatie, en het ontbreken van continuïteit bij de wissel van de Kamervoorzitters om personen zoals kamerlid Graus de toegang te ontzeggen of om op een andere manier op te treden.

De organisaties vinden dat het Presidium zich niet langer kan verschuilen achter het argument dat er geen werkgever-werknemers relatie bestaat tussen de Kamer en de individuele fractiemedewerkers die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag.

De Kamer kan zich niet ontslaan van de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen om seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen te gaan, te onderzoeken, en te bestrijden.

– Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann

Grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen in de politiek vormt een belemmering voor vrouwen om op gelijke voet met mannen te participeren in het politieke leven en het arbeidsproces. Daarom wijzen de schrijvers van de brief op o.a. het VN-Vrouwenverdrag en het Verdrag van Istanbul, waaruit voortvloeit dat niet alleen fracties, maar ook de Kamer verantwoordelijk is voor een veilige werksfeer. Daarbij doen ze meerdere suggesties om een actieve rol te pakken en passende maatregelen te nemen om seksueel geweld te bestrijden en tegen op te treden.

De brief is hier te downloaden en is ondertekend door:

Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann
Ton Coenen, directeur Rutgers, kenniscentrum seksualiteit
Kitty Jong, dagelijks bestuur FNV
Jens van Tricht, directeur Emancipator, voor mannen en emancipatie
Kaouthar Darmoni, directeur Atria, Kenniscentrum voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Carla Wijers, directeur Vrouwen van Nu
Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc.
Edith van der Spruit, directeur a.i. WO=MEN, Dutch Gender Platform
Leontine Bijleveld, voorzitter Vereniging voor Vrouw en Recht
Danielle Hirsch, directeur Both ENDS
Nenita La Rose, voorzitter Nederlandse Vrouwenraad
Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen namens feministisch platform DAMN, HONEY
Santi van den Toorn namens De Bovengrondse
Lotte Rensen, voorzitter van Talent dat het maakt
Devika Partiman, voorzitter Stem op een Vrouw
Katinka Simonse (Tinkebell), initiator Rechtshulp voor Joyce
Airco Caravan namens Nasty Women Amsterdam

Deel dit artikel: