Bureau Clara Wichmann stuurde namens alle lidorganisaties van Alliantie Samen Werkt Het een brief naar Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met de vraag om nader onderzoek te doen naar de geïdentificeerde knelpunten en mogelijke effecten van de NOW, Tozo en TOFA-regelingen.

Achtergrond

De NOW biedt een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten van een werkgever met een acute terugval  in de omzet van ten minste 20% door de COVID 19-pandemie. Het doel is, kort gezegd, het behouden van werkgelegenheid voor zoveel mogelijk werkgevers in Nederland. Onderzoek van Bureau Clara Wichmann en advocatenkantoor Stibbe wijst echter uit dat de maatregelen negatief uitpakken voor vrouwelijke ondernemers doordat er sprake is van indirecte discriminatie.  

Kernpunt

De NOW maakt gebruik van een referentieperiode waarbij geen mogelijkheid bestaat om hiervan af te wijken. Dit kan voor vrouwen tot onrechtvaardige gevolgen leiden indien een vrouw in deze referentieperiode zwanger is geweest en geen arbeid heeft kunnen verrichten of hierdoor minder inkomen heeft kunnen genereren. Omdat onder de huidige NOW individuele uitzonderingen niet mogelijk zijn, is er daarom sprake van indirecte discriminatie en dat terwijl 67% van de aanvragen onder de NOW-1 zijn gedaan door kleine werkgevers, waarbij het goed mogelijk is dat de onderneming afhankelijk is van het inkomen van één vrouw. Deze knelpunten zijn mogelijk ook aan de orde in de andere steunmaatregelen: de TOZO- en TOFA-regelingen.

Bureau Clara Wichmann begrijpt dat de NOW is bedoeld voor een groot aantal werknemers en dat daarom de praktische uitvoerbaarheid zo eenvoudig mogelijk is gehouden. Toch is het Bureau van mening dat de minister verplicht is om te onderzoeken op welke manier de nadelige gevolgen voor vrouwelijke ondernemers kunnen worden weggenomen. Dit onderzoek zou vast onderdeel moeten uitmaken van de belangenafweging die de Minister bij de NOW, en eventueel bij de andere regelingen, maakt.

Equal Pay Day tijdens Corona
Vandaag, op 11 november 2020, is het Equal Pay Day. Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen tegen te gaan moet er bij het opstellen van financiële maatregelen met betrekking tot werkgelegenheid ook altijd aandacht zijn voor vrouwen. Ten tijde van een wereldwijde pandemie mogen vrouwen niet ook nog eens de dupe zijn van een maatregel die niet goed op vrouwelijke ondernemers is afgestemd. 

Deel dit artikel: