Wehkamp maakt zich schuldig aan discriminatie door ongelijke beloning, omdat een vrouwelijke medewerker 1000 euro per maand minder verdiende dan haar mannelijke collega met hetzelfde werk. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens op 15 augustus in een procedure aangespannen door de vrouw met steun van Bureau Clara Wichmann. Lees het volledige oordeel hier.

“Mannen verdienen nu nog gemiddeld 13,2%* meer dan vrouwen. Wehkamp maakt het met een verschil van 1000 euro per maand wel heel bont,” zegt Femke Zeven namens Bureau Clara Wichmann. “Dit is een schrijnend voorbeeld van de loonkloof tussen man en vrouw die we in Nederland nog altijd kennen. Zeker van grote bedrijven als Wehkamp zouden het goede voorbeeld moeten geven in gelijke beloning.”

“Mannen verdienen nu nog gemiddeld 13,2% meer dan vrouwen. Wehkamp maakt het met een verschil van 1000 euro per maand wel heel bont.”

1000 euro minder per maand

De vrouw werkte als bedrijfsjurist bij Wehkamp. Toen bleek dat haar mannelijke collega 1000 euro bruto per maand meer verdiende, kaartte ze dit aan bij haar leidinggevende. Pas na tien maanden vond hierover een gesprek plaats. Eerst werd als reden gegeven dat het verschil gebaseerd was op het laatst verdiende salaris en de onderhandelingsvaardigheid van de man. Later werd die verklaring ingetrokken en werd het verschil in relevante werkervaring opgegeven, terwijl de vrouw ongeveer vier jaar meer relevante werkervaring had dan haar mannelijke collega. 

Hoewel Wehkamp altijd positief was over het werk van de vrouw, veranderde dit na het indienen van de klacht. Wehkamp had opeens kritiek op haar functioneren en besloot haar geen vast contract te geven. Daarom besloot zij dit aan te vechten met hulp van Bureau Clara Wichmann. Dit heeft geleid tot het oordeel van het College. 

Geen goede reden

Het College overweegt in de uitspraak dat ongelijke beloning bij gelijk werk alleen mag als hier een goede reden voor is. Wehkamp heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt door tegenstrijdige verklaringen te geven voor het beloningsverschil. Ook zijn beide verklaringen inhoudelijk geen goede reden voor het verschil. Het College oordeelt dat het laatstverdiende salaris en onderhandelingsvaardigheid geen geschikte maatstaven zijn om de hoogte van het salaris vast te stellen. Bovendien had de vrouw ongeveer 7 jaar relevante werkervaring en de man ongeveer 3, zodat ook werkervaring geen goede reden kan zijn. 

Verder oordeelt het College dat Wehkamp de klacht onzorgvuldig heeft behandeld en dat de vrouwelijke medewerker werd benadeeld vanwege het indienen van de klacht: er is sprake geweest van victimisatie. Daarom oordeelt het College dat Wehkamp zich, schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Het oordeel wordt later dit jaar gepubliceerd door het College.

Behandeling wetsvoorstel nodig

Volgens de gelijke behandelingswetgeving mogen werkgevers mannen en vrouwen niet verschillend belonen als ze hetzelfde werk doen. “Deze uitspraak is een versteviging van de huidige wetgeving, maar het laat ook zien dat behandeling van het wetsvoorstel Gelijke beloning voor mannen en vrouwen nu echt nodig is,” zegt Zeven. “Met die wet wordt beloning transparanter, waardoor het recht op gelijke beloning beter verankerd en effectueerbaar wordt .”

“Deze uitspraak is een versteviging van de huidige wetgeving, maar het laat ook zien dat behandeling van het wetsvoorstel Gelijke beloning voor mannen en vrouwen nu echt nodig is.”

De Rechtbank Overijssel oordeelde in een eerdere uitspraak in deze zaak dat er geen sprake was van discriminatie, maar het College ziet dit nu dus anders. Dit biedt mogelijkheden in de hoger beroepszaak van de vrouw bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waar deze zaak op 28 september behandeld wordt.

(De vrouwelijke medewerker wenst anoniem te blijven)

* Dit is een gemiddelde voor alle vrouwen in Nederland, gebaseerd op het verschil in uurloon (13,2%). Dit is gecorrigeerd voor deeltijdwerk.Deel dit artikel: