Prof. Kimberlé Crenshaw is op uitnodiging van Bureau Clara Wichmann in Nederland. Crenshaw is de bedenker van de term ‘intersectionality’ en vooraanstaand burgerrechten-activist en hoogleraar Rechten aan Columbia Law School en University of Californië. Zij is een grootheid binnen de juridische wereld en een held voor alle intersectionele feministen en activisten.

In een diepte-interview met moderator Aldith Hunkar zal prof. Crenshaw op 11 juni in De Rode Hoed spreken over haar baanbrekend en wereldwijd invloedrijke werk over intersectionaliteit. Daarnaast zullen experts ingaan op de impact van haar werk in Nederland.

De avond is inmiddels uitverkocht. Binnenkort verloot Bureau Clara Wichmann enkele kaarten onder donateurs.

Over Crenshaw

Als advocaat ondervond Crenshaw dat het recht en wetgeving wel opkomt voor minderheden vanuit het oogpunt van ras of sekse – maar altijd vanuit een eenzijdig perspectief. In haar artikel Demarginalizing the Intersection of Race and Sex beschrijft zij aan de hand van een rechtszaak hoe zwarte vrouwen ook binnen het recht over minder privileges beschikken dan witte vrouwen, of zwarte en witte mannen.

Crenshaw beschreef dit met de term intersectionaliteit. Intersectionaliteit is de theorie dat de institutionele doorwerking van vooroordelen en oude patronen rondom onze sociale identiteiten elkaar juist kruisen en versterken. Crenshaw roept op om het concept van diversiteit radicaal te herzien: niet één-dimensionale, maar overlappende identiteiten (gender & ras & seksualiteit & religie & nationaliteit etc) zijn doorslaggevend voor de manier waarop discriminatie in onze samenleving plaatsvindt. De theorie laat zien dat één-dimensionaal non-discriminatie beleid en recht slecht uitpakt voor vrouwen met verschillende overlappende sociale identiteiten, omdat het in de praktijk veel uitmaakt of je een witte heterosexuele vrouw of een zwarte lesbische vrouw bent.

Deel dit artikel: