De Rechtbank Haarlem heeft vandaag de vorderingen van 19 eiseressen en Bureau Clara Wichmann tegen katholieke congregatie De Goede Herder afgewezen. De eiseressen zochten erkenning voor het leed dat is aangedaan aan hen en andere jonge vrouwen die in de instellingen van de kloosterorde terechtkwamen en die daar dwangarbeid verrichtten.

Tussen 1860 en 1979 werden duizenden meisjes en jonge vrouwen, bijvoorbeeld omdat zij een zwangerschap buiten het huwelijk hadden gehad of slachtoffer waren van huiselijk geweld, tewerkgesteld in de kloosters van de Zusters van de Goede Herder. Zij verrichtten onbetaalde arbeid, kregen geen onderwijs en leidden een geïsoleerd bestaan. In de rechtszaak stellen de eiseressen en Bureau Clara Wichmann dan ook dat de rechten van deze jonge vrouwen en meisjes op vele vlakken werden geschonden. Zo was er sprake van een schending van het destijds al geldende verbod op dwangarbeid.

De rechtbank oordeelde vandaag dat de vorderingen van de eiseressen verjaard zijn en dat deze verjaring voor de groep vrouwen niet kan worden doorbroken.

Verjaring

De eiseressen stelden dat de verjaringstermijn voor de zaak weliswaar verstreken zou zijn, maar dat de ernst van de omstandigheden maakt dat de verjaring doorbroken moet worden. Ook stelden zij dat het voor hen niet mogelijk was om De Goede Herder aansprakelijk te stellen voordat de verjaringstermijn verstreken was, omdat zij hierin belemmerd werden door het trauma dat zij in de kloosters hebben opgelopen. De rechtbank ging daar niet in mee. De rechtbank oordeelt dat het in deze zaak niet mogelijk is om de verjaring als groep te doorbreken, omdat de verschillen tussen de ervaringen van de eiseressen te groot werden bevonden om gemeenschappelijk beoordeeld te worden.

Beraden op hoger beroep

Rajae Azaroual, jurist Bureau Clara Wichmann:

“De uitspraak is teleurstellend. Duizenden meisjes en jonge vrouwen hebben destijds dwangarbeid voor de kloosterorde verricht, wat in die tijd ook al verboden was. Hiermee heeft katholieke congregatie De Goede Herder zich jarenlang verrijkt over de rug van deze meisjes en jonge vrouwen. Nu de rekening komt wil zij niet betalen. Helaas heeft de rechtbank de zaak afgedaan op de verjaring. Wij blijven erbij dat de Goede Herder onrechtmatig heeft gehandeld jegens deze vrouwen. Zodra we de uitspraak uitvoerig hebben gelezen, gaan we ons op vervolgstappen beraden.” 

De eiseressen waaronder Bureau Clara Wichmann worden in de procedure vertegenwoordigd door mr. Liesbeth Zegveld van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira.

Deel dit artikel: