De Universiteit van Maastricht deed in samenwerking met Bureau Clara Wichmann, Landelijke Werkgroep Mudawwanah, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON),en Atria de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland en wat hiertegen – met name juridisch gezien – gedaan kan worden.

Op 13 september presenteren wij graag de eindconclusies van dit onderzoek tijdens de conferentie: Gevangen in een huwelijk. Recht, religie & praktijk. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst op donderdag 13 september as, van 9.00 tot 18.00 uur in Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht.

Onder huwelijkse gevangenschap wordt verstaan: “een situatie waarin iemand tegen haar of zijn wil in een religieus huwelijk blijft, omdat het vanwege de religieuze leer of regels niet lukt om een ontbinding van dat huwelijk te krijgen ”. In de meeste gevallen zijn het vrouwen die hiervan slachtoffer worden. Als en zolang dit huwelijk tegen haar wil in stand blijft, komt zij terecht in een situatie waarin allerlei mensenrechten in het geding kunnen komen.

Tijdens de conferentie worden de onderzoeksbevindingen besproken met het maatschappelijk veld. In het ochtendprogramma presenteren onderzoekers Esther van Eijk, Benedicta Deogratias en Pauline Kruiniger hun resultaten. Ook zal een vraaggesprek met geestelijken plaatsvinden. In het middagprogramma zijn er verdiepende workshops. In deze workshops zullen deelnemers, op basis van concrete aanbevelingen van het onderzoeksteam, met elkaar bespreken wat er nodig is om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen, wat er kan worden gedaan om situaties van huwelijkse gevangenschap op te lossen, hoe de verschillende spelers in het veld kunnen samenwerken om dit doel te bereiken en welke afspraken hierover moeten worden gemaakt.

Wij hopen dat u bij deze conferentie aanwezig kunt zijn. De conferentie is voor een breed publiek dat bestaat uit professionals, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, religieuze vertegenwoordigers, hulpverleners en wetenschappers die met dit thema in aanraking komen of zich hiermee bezig houden. U kunt zich aanmelden via deze link van de Universteit van Maastricht. 

Deel dit artikel: