Bureau Clara Wichmann is een feministische organisatie die al 35 jaar strategische procedures steunt en voert om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren. Het Bureau is voornemens een Raad van Toezicht in te stellen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en het reilen en zeilen van de Stichting Bureau Clara Wichmann in overeenstemming met de statuten. Hieronder valt ook het financieel toezicht en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de Claimcode zijn opgesteld voor stichtingen en verenigingen. Met name ook voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te komen tot collectief schadeverhaal. De Raad van Toezicht staat het bestuur ook met goede raad terzijde.

U vergadert tenminste één maal per jaar en minimaal één maal per jaar gezamenlijk met het bestuur over de algemene lijnen, de strategie van de organisatie en het in de toekomst te voeren beleid. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven over het te voeren beleid.

Profiel

  • U heeft ruime bestuurlijke ervaring
  • U bent bekend met het werk van de Stichting en draagt de doelen van de Stichting een warm hart toe.
  • U heeft begrip voor het juridische proces en u onderschrijft de inzet van strategische procesvoering om de maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen te verbeteren.

Diversiteit

Diversiteit is essentieel voor het nastreven van onze doelstelling: het verbeteren van de rechtspositie van alle vrouwen in Nederland. Bureau Clara Wichmann streeft daarom naar een diverse Raad van Toezicht op basis van gender, ras, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaal-economische achtergrond, religie en leeftijd. Bekijk hier het beleidsstuk diversiteit.

Sollicitatieprocedure

U kunt bij interesse voor de functie contact opnemen met onze voorzitter van het bestuur, dr. mr. Lyn Tjon Soei Len: l.k.l.tjonsoeilen[at]gmail.com. 

Deel dit artikel: