Bureau Clara Wichmann is een feministische organisatie die al 35 jaar strategische procedures steunt en voert om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren. Het Bureau zoekt nu een strategische juridische adviseur voor in de Commissie Rechtszaken, met een strafrechtelijke achtergrond. De Beoordelingscommissie Rechtszaken wordt gevormd door strategische juridische adviseurs. De commissie beoordeelt of een strategische rechtszaak of een proefproces binnen de statuten en doelstellingen van het Bureau Clara Wichmann past. Het gaat hierbij om rechtszaken die het individuele belang overstijgen en waarvan de gunstige uitkomst voor een grotere groep vrouwen van belang kan zijn. Rechtszoekenden die door een advocaat worden bijgestaan, dienen een aanvraag in. De commissie adviseert de directeur van het bureau en het bestuur over de wenselijkheid van het voeren van een procedure en de toedeling van middelen vanuit het rechtszakenfonds voor het starten van een rechtszaak.

Functie-inhoud

  • U woont de vergaderingen van de commissie bij (één keer in de zes weken);
  • U bent als strategisch juridisch adviseur dossierhouder van verschillende aanvragen en/of lopende procedures;
  • U bent verantwoordelijk voor het contact met de desbetreffende advocaten;
  • U voert regelmatig schriftelijk overleg (per mail) met mede-commissieleden, waarbij in geval van spoed over bijvoorbeeld een aanvraag kan worden besloten.
  • U bent als dossierhouder een aantal uur per maand beschikbaar

Profiel

  • U bent strafrechtjurist;
  • U bent feminist en wilt effectieve middelen inzetten om rechtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen;
  • U bent slagvaardig en professioneel.

Diversiteit
Diversiteit is essentieel voor het nastreven van onze doelstelling: het verbeteren van de rechtspositie van alle vrouwen in Nederland. Bureau Clara Wichmann streeft daarom naar een divers bestuur en bureau. Gezien het grote belang dat Bureau Clara Wichmann hecht aan diversiteit van perspectieven en ervaringen, nodigen wij kandidaten uit in hun motivatie iets te zeggen over de manier waarop zij dit doel onderschrijven en daaraan bijdragen. Bekijk hier het beleidsstuk diversiteit.

Sollicitatieprocedure
Uw curriculum vitae en korte motivatie kun je richten aan: Bureau Clara Wichmann, info@clara-wichmann.nl

Deel dit artikel: