Het is zover: vorige week, op 23 augustus, hebben we het hoger beroep ingediend in onze rechtszaak voor gratis anticonceptie!

Dat betekent dat de zaak binnenkort opnieuw wordt behandeld door een hogere rechter, namelijk het Gerechtshof Den Haag. We doen dit omdat wij zien dat er juridische ruimte te winnen is in hoger beroep. De Rechtbank Den Haag heeft de uitspraak wat ons betreft namelijk onvoldoende gemotiveerd.

Hiernaast is ons principiële punt teveel terzijde gelegd, namelijk dat vrouwen en alle mensen met een baarmoeder nu gediscrimineerd wordenZij dragen nu in 96% van de gevallen de kosten van anticonceptie, terwijl de hele samenleving baat heeft bij anticonceptie. Daarnaast is de toegang tot anticonceptie nu niet gelijk, terwijl dit voor iedereen een fundamenteel reproductief recht is.

Zodra er nieuws is over een zittingsdatum delen we dit uiteraard.

Lees hier meer over de rechtszaak. 

Deel dit artikel: