Bureau Clara Wichmann en de DeGoedeZaak gaan samen met Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de zaak voor gratis anticonceptie. Op 6 oktober oordeelde de Rechtbank dat de Staat anticonceptie niet voor iedereen hoeft te vergoeden en dat er geen sprake zou zijn van discriminatie. Wel erkende de Rechtbank dat de toegang tot anticonceptie goed gewaarborgd moet zijn. De organisaties vinden dat de Rechtbank onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er geen sprake zou zijn van discriminatie, daarom is hoger beroep aangetekend.

‘Principiële punt terzijde geschoven’ 

De rechtszaak werd begin 2020 aangespannen door de organisaties en meer dan 7300 mede-eisers, omdat anticonceptie is verworden tot een politieke speelbal en het de afgelopen decennia van het kabinet afhangt of anticonceptie wordt vergoed of niet. “Terwijl dit voor iedereen een fundamenteel reproductief recht is. Deze situatie duurt met deze uitspraak voort, waarmee de toegang tot anticonceptie nog steeds discriminatoir is en vrouwen opdraaien voor de kosten hiervan,” zegt Femke Zeven namens Bureau Clara Wichmann

“Ons principiële punt is terzijde geschoven, namelijk dat je nu gediscrimineerd wordt, simpelweg om het feit dat je een baarmoeder hebt. In 96% van de gevallen dragen vrouwen nu de kosten voor gratis anticonceptie, terwijl iedereen baat heeft bij anticonceptie.”

Uitspraak van rechter nodig

De organisaties hopen dat de rechter in hoger beroep uitspreekt dat anticonceptie gratis toegankelijk moet worden voor iedereen en dat mensen met een baarmoeder nu gediscrimineerd worden, omdat zij vrijwel altijd opdraaien voor de kosten. 

“In het regeerakkoord is alleen afgesproken dat anticonceptie gratis wordt voor kwetsbare groepen, terwijl dit al gewaarborgd is via andere, al lopende programma’s. Dit is absoluut onvoldoende, omdat het voorbij gaat aan de kern van het probleem, namelijk genderongelijkheid. Bovendien willen we niet dat het van de kleur van het kabinet afhangt wat er rond anticonceptie gebeurt. We willen dat dit voor eens en voor altijd geregeld wordt.”

Deel dit artikel: