Online gendered hate speech is in toenemende mate een probleem dat vooral vrouwen en minderheidsgroepen treft. Bureau Clara Wichmann heeft daarom op 30 september 2020 het project “Gendered Hate Speech” gelanceerd. Het doel van dit project is het verkennen van de mogelijkheden om online gendered hate speech juridisch een halt toe te roepen en de juridische positie van vrouwen die hiermee te maken krijgen te versterken.

Deze juridische verkenning (link) onderzoekt civielrechtelijke aspecten van dit probleem en de mogelijkheden om de schade te verhalen van online hate speech.

Event

Op 28 oktober organiseert Bureau Clara Wichmann een event in Pakhuis de Zwijger. Moderator Nadine de Ridder gaat met de gasten in gesprek over de gevolgen van racistische en seksistische hate speech en hoe dit, juridisch, mogelijk een halt toegeroepen kan worden. Nani Jansen Reventlow, Sylvana Simons en Nawal Mustafa nemen ons mee in de strijd voor mensenrechten, de manier waarop met name vrouwen van kleur het mikpunt van hate speech blijken te zijn en hun persoonlijke ervaringen.

Deel dit artikel: