Op maandag 31 januari om 09:30 uur vindt de zitting plaats voor een X in het paspoort van Storm Vogel, bij de Rechtbank Overijssel (Zwolle). In deze rechtszaak staat centraal dat mensen zelf deskundigen zijn over hun gender(registratie) en dat mensen deze registratie gemakkelijk moeten kunnen (laten) aanpassen, zonder het indienen van een deskundigenverklaring. 

Rechtbanken gaan momenteel verschillend om met het ontbreken van een deskundigenverklaring, bij verzoeken om een X in het paspoort. Sommige rechtbanken gaan uit van de genderbeleving van de persoon in kwestie, andere rechtbanken niet en vereisen de deskundigenverklaring. Deze ongelijke behandeling en onduidelijkheid dient te worden opgelost, om rechtsongelijkheid en onrechtvaardigheid tegen te gaan.

Tijdens de zitting van Storm zal dan ook aansluiting worden gezocht bij de prejudiciële vragen die eerder aan de Hoge Raad zijn gesteld, in een zaak bij de Rechtbank Den Haag. Samen met de advocaten van Van Doorne en Storm Vogel zal Bureau Clara Wichmann proberen om de vraag over de deskundigenverklaring toe te voegen aan de vragen voor de Hoge Raad, zodat hierover duidelijkheid komt voor iedereen die een X in diens paspoort wil. 

Achtergrond van deze zaak:

Het is in Nederland voor non-binaire transgender personen nog steeds niet mogelijk om de registratie van M/V eenvoudig te laten wijzigen in X. Er bestaat nog geen wettelijke grondslag voor een duidelijke aanvraagprocedure voor een X bij de gemeente. De gemeente verwijst mensen daarom naar de rechter en een gerechtelijke procedure brengt hoge kosten met zich. Wij vinden dat mensen zelf deskundigen zijn over hun gender(registratie) en dat mensen deze registratie gemakkelijk moeten kunnen (laten) aanpassen.

Daarom ondersteunen wij de rechtszaken van Ryan en Storm, die allebei een X in hun paspoorten willen. Advocatenkantoor Van Doorne staat Ryan en Storm bij in deze procedures. Om deze rechtszaken kracht bij te zetten hebben wij samen met Transgendernetwerk Nederland (TNN) een amicus brief ingediend. Deze brief is hier te vinden en is voor iedereen te gebruiken; voor informatie, of ter versterking van een eigen procedure.

Eerder publiceerden we een opiniestuk over deze zaak in de Volkskrant, die vind je hier.

 

Deel dit artikel: