Zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen, moeten alsnog een uitkering ontvangen voor de 16 weken rond de bevalling. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op donderdag 27 juli 2017 in een tussenuitspraak. De consequentie is dat alle zelfstandig werkende en meewerkende vrouwen (zo’n 17.000) die in deze periode een kind hebben gekregen, alsnog in de toekomst een uitkering kunnen aanvragen bij het UWV. De Raad heeft het UWV 16 weken de gelegenheid gegeven om voor de drie vrouwen die het betrof een nieuw besluit te nemen met in acht neming van de overwegingen van de Raad. Daarna zal de CRvB de zaak opnieuw beoordelen.

FNV, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en Vereniging voor Vrouw en Recht hebben in een gezamenlijk persbericht verheugd gereageerd. De uitspraak van de CRvB is duidelijk gemotiveerd. Afschaffing van de regeling voor zelfstandige vrouwen zonder overgangsregeling, vervangende regeling of compensatie is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. En vrouwen moeten zich rechtstreeks op de rechten die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag kunnen beroepen. Het UWV en de Staat hebben van de CRvB 16 weken de tijd gekregen om te kiezen op welke wijze de zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 een kind hebben gekregen gecompenseerd worden. Als binnen deze termijn geen regeling getroffen wordt dan zal de CRvB het UWV opdracht geven betrokkenen een uitkering toe te kennen.

Het UWV heeft eerder toegezegd andere vrouwen in dezelfde situatie als de procederende vrouwen een uitkering in het vooruitzicht te stellen als de CRvB de drie vrouwen gelijk geeft. Daarvoor krijgen alle andere vrouwen een redelijke termijn. Het UWV zal nu naar verwachting met de Minister van Sociale Zaken overleggen hoe ze uitvoering gaan geven aan de uitspraak. Vrouwen hoeven zich dus niet op stel en sprong bij het UWV te melden, maar het kan geen kwaad alvast flink rond te bazuinen dat er recht op een uitkering is ontstaan. Tot nu toe hebben zich ruim 975 vrouwen bij het Meldpunt gemeld. De grote meerderheid van de 17.000 betrokkenen moet dus nog bereikt worden. Zodra duidelijk is wat het UWV gaat doen zullen we u allemaal in een volgende nieuwsbrief weer op de hoogte stellen.

Ondertussen is het goed te bedenken dat deze overwinning nooit bereikt had kunnen worden zonder de middelen van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Proefprocessen kosten geld! Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt al meer dan 10 jaar de procedures van deze groep zwangere zelfstandigen. Het fonds is geheel afhankelijk van donateurs. Steun het en maak een gift over op rekeningnummer NL03 INGB 0000 64 34 64, of via Geef.nl: http://www.geef.nl/doel/clara-wichmann

Als alle ruim 950 vrouwen die zich bij het Meldpunt vervoegd hebben een tientje overmaken dan kunnen we weer even vooruit. Uw gift is fiscaal aftrekbaar want het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie geen tientje kan missen vragen we een symbolische bijdrage over te maken, als blijk van uw waardering voor onze, veelal vrijwillige, inzet voor deze principiële zaak.

Deel dit artikel: