De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) had maatwerk moeten leveren aan een zwangere wetenschapper bij de behandeling van haar subsidieaanvraag. Dit stelt de Raad van State vandaag in een zaak van een wetenschapster, die wordt ondersteund door Bureau Clara Wichmann.

Achtergrond
De vrouw, inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, was zwanger tijdens de aanvraagprocedure en voorzag dat zij mogelijk vlak voor haar uitgerekende datum een weerwoord zou moeten schrijven op haar Vidi-aanvraag. Om deze reden had zij NWO gevraagd om de referentierapporten eerder toe te sturen. Hoewel NWO haar deze accommodatie had toegezegd, is dit toch niet gebeurd. Zij was daarom gedwongen haar weerwoord een dag voor haar uitgerekende datum in te dienen. Haar aanvraag werd afgewezen. Het bezwaar wat aanvraagster vervolgens heeft ingediend, werd door NWO afgewezen. De aanvraagster vocht deze beslissing nu aan, met steun van Bureau Clara Wichmann.

“Een NWO subsidie is van wezenlijk belang voor academische carrière. Wij zijn blij dat de rechter ons standpunt heeft ondersteund dat NWO ervoor moet zorgdragen dat vrouwelijke onderzoekers geen nadeel ondervinden op basis van zwangerschap en haar zorgplicht als bestuursorgaan moet nakomen om gelijke kansen te creëren voor vrouwelijke wetenschappers.”
– Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann.

Uitspraak
NWO had op het moment in de procedure met de vrouw moeten overleggen over een gepaste termijn voor het indienen van een weerwoord, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak: “De mate van assertiviteit van de zwangere aanvrager kan immers niet bepalend zijn voor de mate waarin haar fundamentele rechten worden gerespecteerd.”

“Deze uitspraak bevat een duidelijke vingerwijzing voor NWO en andere bestuursorganen: bij de besluitvorming moet actief rekening worden gehouden met de zwangerschap van de aanvraagster. Het bestuursorgaan mag niet achterover leunen tot er hard genoeg wordt ‘gepiept’. Dit is een steun in de rug voor alle zwangere wetenschappers.”
– Regien de Graaff, advocate in deze zaak (Van der Woude De Graaf advocaten)

Gevolgen uitspraak
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit van NWO ‘herroepen’. De aanvraag om subsidie ligt daarmee weer open en daar moet in beginsel op beslist worden. NWO zal contact met de vrouw moeten opnemen om na te gaan of zij haar subsidieaanvraag alsnog wil voortzetten. Als de vrouw dit wil, zal de NWO die in de eerstvolgende subsidieronde moeten meenemen.

Inmiddels wordt er, naar aanleiding van overleg met Bureau Clara Wichmann,
bij NWO een aanpassing van het huidige beleid en een regeling voorbereid voor toekomstige aanvraagsters.

 

 

Deel dit artikel: