De rechtspositie van huishoudelijk werkers moet worden versterkt. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een toekomstperspectief voor persoonlijke en huishoudelijke dienstverlening’ dat mr. dr. Niels Jansen deed in opdracht van Bureau Clara Wichmann. 95% van de huishoudelijk werkers is vrouw, en voor hen is er nauwelijks een vangnet. 

De aanleiding voor dit onderzoek was het eindrapport van de Commissie Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt. De kernboodschap van deze Commissie Regulering van Werk was hoopvol voor werkenden, met name voor kwetsbare huishoudelijk werkers. De uitwerking van concrete maatregelen om hun positie te verbeteren, was helaas teleurstellend. Daarom biedt het onderzoeksrapport een uiteenzetting waarom een herziening van de Regeling dienstverlening aan huis hoognodig is. Zo voldoet de Regeling nu niet aan de ILO conventie 189, het VWEU en het VN Vrouwenverdrag. Zo stelt bijvoorbeeld de ILO dat domestic workers recht hebben op dezelfde sociale zekerheid als andere werknemers, wat in Nederland nu niet het geval is. 

Onder de regeling vallen onder andere vormen van kinderopvang, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, schoonmaak en tuinieren. In de coronacrisis werd weer pijnlijk duidelijk dat deze groep werkenden vrijwel geen sociale zekerheid heeft. Ze kunnen geen aanvullend pensioen opbouwen, hebben geen ontslagbescherming en zijn niet verzekerd bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Het onderzoek biedt ook concrete oplossingen, namelijk een aanpassing of afschaffing van de Regeling, en het invoeren van een vouchersysteem of een systeem van fiscale aftrek.

“De rechtspositie van werkenden in de persoonlijke dienstverlening wijkt af van die van andere werknemers. Dat is de prijs die werkenden betalen. Dit systeem is niet alleen effectief, maar ook in strijd met internationale verdragen. Het behoeft geen betoog dat het niet past bij Nederland om deze strijdigheid nog langer te laten bestaan.” 

Aldus mr. dr. Jansen in het onderzoeksrapport.

Het rapport ‘Een toekomstperspectief voor persoonlijke en huishoudelijke dienstverlening’ kun je hier downloaden.

 

Deel dit artikel: