Bureau Clara Wichmann en het Humanistisch Verbond zijn het niet eens met subsidie voor Siriz voor keuzehulpverlening bij ongewenste zwangerschap

De organisaties reageren hiermee op de brief van Staatssecretaris Blokhuis. In een brief aan de Tweede Kamer maakte Staatssecretaris Blokhuis gister bekend de keuzehulp rond abortus aan Siriz (en Fiom en Altra) toe te kennen via een open house constructie. Hiermee kan de christelijke organisatie Siriz een belangrijk deel van de hulpverlening naar zich toe trekken. De staatssecretaris doet namens Siriz veel beloftes aan de Kamer over een grotere onafhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van de anti-abortusorganisatie Vereniging tot Bescherming van het ongeboren kind. Maar er worden geen garanties of waarborgen gegeven dat deze hulp niet sturend is of dat de organisatie VBOK en Siriz onafhankelijk van elkaar zullen opereren.

Een toekenning is daarom prematuur en ongewenst. Het Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichmann onderzoeken de mogelijkheid voor een heroverweging van de subsidie aan Siriz.

In augustus 2018 stelde het Humanistisch Verbond samen met andere organisaties de keuzehulpverlening van Siriz voor het eerst aan de kaak. De informatie en hulpverlening door Siriz wordt teveel gestuurd door anti-abortus uitgangspunten. Later stelde het Verbond ook de rol van Siriz bij de Mars voor het Leven ter discussie. Mede onder druk van de Kamer heeft Siriz heeft de staatssecretaris in gesprek met Siriz aanpassingen in hun presentatie bewerkstelligd.

Het geld voor keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap is bedoeld voor zorg voor vrouwen, maar gaat nu naar organisaties die zich voornamelijk richten op het ongeboren leven. Zo rept de visie van Siriz met geen woord over de rechten van de vrouw of het zelfbeschikkingsrecht.

Er is nog geen inzicht hoe de onafhankelijke keuzehulp door de regering geborgd gaat worden. De banden tussen VBOK en Siriz zullen worden gewijzigd maar blijven aanwezig. Op welke wijze deze banden zullen blijven bestaan licht de Staatssecretaris in de brief niet toe. Het toekennen van een subsidie kan volgens het Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichman pas plaatsvinden als eerst aan de randvoorwaarden is voldaan en de neutraliteit en onafhankelijkheid van keuzehulp bij abortus is gewaarborgd.

De regering geeft geen garanties dat het recht van vrouwen om zelf een afweging te maken hier voldoende wordt beschermd. Vrouwen kunnen met de voorgenomen gunning nog steeds ongemerkt in contact komen met een organisatie waar zij in de richting van het afzien van abortus worden gestuurd.

Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichmann roepen in eerste instantie de staatssecretaris en de Kamer op om geen toezeggingen aan Siriz te doen voordat er aan de randvoorwaarden is voldaan. Tevens bereiden zij zich voor op juridische stappen indien wel tot subsidieverlening wordt overgegaan.

 

Deel dit artikel: