Bureau Clara Wichmann roept verloskundigen op om in verzet te komen tegen de integrale bekostiging van geboortezorg (#VerloskundigVerzet). De oproep tegen de invoering van integrale bekostiging doet de organisatie die opkomt voor rechten van vrouwen ook aan Tweede Kamerleden en Minister Kuipers: “Geboortezorg is zorg voor vrouwen, meestal door vrouwen. Als de plannen voor de integrale bekostiging worden doorgezet, dan zijn aanstaande moeders én verloskundigen straks de dupe,” zegt directeur Anniek de Ruijter

“Geboortezorg is zorg voor vrouwen, meestal door vrouwen. Als de plannen voor de integrale bekostiging worden doorgezet, dan zijn aanstaande moeders én verloskundigen straks de dupe.”

Integrale bekostiging

De organisatie trekt aan de bel omdat Minister Kuipers (VWS) de plannen doorzet om het experiment met het declareren van een ‘integraal tarief’, regulier te maken. Dit betekent dat alle zorg rond zwangerschap en geboorte, zoals verloskunde en kraamzorg, straks door één organisatie kan worden gedeclareerd; in één keer. 

“Dit klinkt misschien mooi, maar we zien dat Minister Kuipers nu de kritiek van betrokken organisaties en partijen terzijde schuift, en een totale monopoliepositie creëert voor ziekenhuizen, ten koste van de keuzevrijheid van vrouwen, het inkomen van verloskundigen en de verscheidenheid van het zorgaanbod.” zegt De Ruijter. “Dat het integrale tarief de zelfstandigheid van verloskundigen aantast en de keuzevrijheid van zwangere vrouwen beperkt, blijkt nu al op de plekken waar hiermee geëxperimenteerd wordt.” 

Verloskundigen en zwangere vrouwen de dupe

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars willen ‘efficiënter’ werken door een integraal tarief te introduceren. In de praktijk blijkt dat ziekenhuizen hierdoor een sterke monopoliepositie krijgen: alleen het ziekenhuis kan namelijk de gehele zorgketen contracteren, van de zwangerschap tot aan de bevalling, inclusief pijnbestrijding en een keizersnede als nodig. 

Als alle kosten via het ziekenhuis gedeclareerd worden, zullen dus zorgverzekeraars alleen nog contracten aangaan met ziekenhuizen en niet met zelfstandige praktijken of verloskundigen. “Zelfs al blijft het mogelijk om losse behandelingen te declareren, als de zorg al ingekocht is door het ziekenhuis, zal je toch je hand daar moeten gaan ophouden. Dus verloskundigen, tot nu toe een autonome beroepsgroep van vrouwelijke ondernemers, worden hierdoor dus afhankelijk van een ziekenhuis, en komen in de verdrukking als het gaat over de hoe zij hun zorg verlenen”.

Hierdoor komt ook de keuzevrijheid voor zwangere vrouwen om de zorg te kiezen die bij hen past onder druk te staan: “Voor de ene vrouw betekent dat ze voor de zwangerschap en geboorte het liefste steeds naar het ziekenhuis gaat, voor de ander dat ze het liefste in de buurt blijft en thuis bevalt en voor heel veel vrouwen in Nederland betekent dit dat ze graag in de buurt hun zorg ontvangen en in een geboortecentrum bevallen,” zegt de Ruijter. Juist door de zelfstandigheid van verloskundigen en zorgaanbieders te beschermen, blijft de diversiteit in het aanbod bestaan. 

Oproep aan verloskundigen en aan de Tweede Kamer

Op 21 maart liet Minister Kuipers weten dat hij de integrale bekostiging toch doorzet en per 2023 definitief wilt invoeren. Daarom roept Bureau Clara Wichmann in een brief de Tweede Kamer op om dit besluit te heroverwegen, en roept verloskundigen op om in verzet te komen. 

Lees onze brief hier.

 

Deel dit artikel: