Op vrijdag 14 februari overhandigden progressieve burgerbeweging DeGoedeZaak en vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann (BCW) namens 7228 mede-eisers een dagvaarding voor de Staat om gratis toegang tot anticonceptie af te dwingen. De organisaties brachten de dagvaarding symbolisch langs bij minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij nam een bord in ontvangst met de boodschap ‘liefde is een dagvaarding van 7228 mede-eisers voor gratis anticonceptie.

Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann, “Kosteloze anticonceptie is een zaak van de overheid: anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht. Het maatschappelijke, economische en individuele gewin van anticonceptie weegt makkelijk op tegen de kosten hiervan op de begroting van de overheid.”

 

Het overhandigen van de dagvaarding is de eerste stap in de rechtszaak die de Nederlandse ertoe moet doen bewegen anticonceptie weer voor iedereen gratis beschikbaar te maken. De gratis toegang tot anticonceptie was lange tijd gegarandeerd. Tijdens een bezuinigingsronde in 2011 werd het echter uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Nu zijn het vooral vrouwen die opdraaien voor de kosten: Van alle mensen die anticonceptie gebruiken is 4% man en 96% vrouw.

 

BCW en DeGoedeZaak, en hun 7228 mede-eisers vinden dat anticonceptie voor iedereen gratis toegankelijk moet zijn. Ondanks groot maatschappelijk draagvlak, in 2019 ondertekenden meer dan 55.000 mensen een petitie met een soortgelijke oproep, en de steun van tal van medische en maatschappelijke organisaties en verschillende politieke partijen weigert het kabinet dit politiek te regelen. Onder de mede-eisers zit een groot aantal bekende feministen, influencers en opiniemakers, zoals Thekla Reuten, Nadia Bouras en Tim Hofman.

Eline Peters van DeGoedeZaak: “8% Van de Nederlanders kan zich om financiële redenen niet beschermen tijdens de seks. Daarnaast is er een groot probleem met de toegang tot de juiste anticonceptie. Het is een basisrecht, vrouwen kunnen door de toegang tot gratis anticonceptie volwaardig meedoen in de samenleving.”

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak beroepen zich in de dagvaarding op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens, waarin het recht op zelfbeschikking geregeld is. Verder zien ze in artikel 14 van dat verdrag over discriminatie op basis van geslacht en artikel 16 van het VN-vrouwenverdrag voldoende argumenten voor een gang naar de rechter. In dat verdrag verplichte staten zich ertoe alle passende maatregelen te nemen om discriminatie op het gebied van gezondheidszorg uit te bannen

 

Deel dit artikel: