Vandaag werd bekend dat de vrouwenrechten organisatie Clara Wichmann ontvankelijk is verklaard in haar beroep bij de rechter tegen de beleidsregel integrale geboortezorg, die ervoor zou gaan zorgen dat er grootschalige reorganisaties mogelijk zouden worden in de geboortezorg.

Anniek de Ruijter, voorzitter van Clara Wichmann: “De rechter geeft aan dat niet alleen de volledige invoering van de integrale geboortezorg middels de beleidsregel, maar ook de huidige reorganisaties in de zes regio’s die al afspraken hebben gemaakt in een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar moeten worden meegenomen. Het kan namelijk zijn dat de prestatiegrond waarmee de verzekeraars in die regio’s zorg hebben ingekocht onrechtmatig is.”

De rechtszaak wordt gesteund door de Patiëntenfederatie Nederland.

De rechters van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepalen in hun uitspraak dat Clara Wichmann wel degelijk kan opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van vrouwen voor de zorg. Volgens de rechter gaat het bij emancipatie van vrouwen, waar het Clara Wichmann voor opkomt, ook om het “het streven naar een volwaardige positie in die situaties waarin de maatschappelijke structuren of de regelgeving zich naar hun aard specifiek of uitsluitend richten op vrouwen.”

Volgens het College kan het “niet worden uitgesloten dat [de Beleidsregel Integrale Geboortezorg] gevolgen zou hebben voor de keuzevrijheid van vrouwen en/of het recht op zelfbeschikking.”

Deel dit artikel: