Persbericht – Uitspraak Rechtbank Arnhem 28 juni 2024 

Rechtbank stelt sekswerkers in gelijk: Registratieplicht en uitsterfbeleid voor de tippelzone in Nijmegen deugen niet. 

Rechtbank Gelderland tikt gemeente Nijmegen op de vingers. De burgemeester heeft twee sekswerkers onterecht toegang tot de tippelzone geweigerd. Sekswerk is een legaal beroep, oordeelt de rechtbank. Ook is van belang dat de gemeenteraad zich eerder expliciet heeft uitgesproken vóór openstelling van de tippelzone zonder registratie.1 

Deze uitspraak is goed nieuws voor alle sekswerkers en hun rechten. Stichting Bureau Clara Wichmann, die de zaak aanspande met de twee sekswerkers en pro bono ondersteund werd door advocatenkantoor Stibbe, is tevreden over deze uitspraak. 

Registratieplicht voor sekswerkers is in strijd met het recht op privacy (AVG) 

Bureau Clara Wichmann en de sekswerkers benadrukten in de procedure dat voor sekswerkers privacy essentieel is om veilig hun beroep te kunnen uitoefenen. Registreren leidt juist tot verdere stigmatisering en veiligheidsrisico’s. 

Dat iemand als sekswerker werkt, is een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de AVG. Registratie daarvan is in beginsel verboden, oordeelt de rechtbank. Door registratie te verplichten hebben sekswerkers geen echte vrije keuze om hun werk zonder nadelige gevolgen te kunnen doen. Verder oordeelt de rechtbank dat er geen zwaarwegend algemeen belang is dat de registratie van deze gevoelige persoonsgegevens rechtvaardigt. Uitsterfbeleid voor de tippelzone zoals de gemeente dat tot nu toe hanteerde, is ook niet zo’n zwaarwegend belang. 

Het uitsterfbeleid is ook in strijd met de Dienstenrichtlijn 

Het stellen van voorwaarden aan toegang tot de tippelzone, mag er niet toe leiden dat de overheid haar bevoegdheid op willekeurige wijze uitoefent. Ook op dit punt oordeelt de rechtbank dat er geen dwingende reden van algemeen belang is om de toegang te beperken. Ook heeft de burgemeester onvoldoende onderbouwd waarom het weigeren van nieuwe sekswerkers te rechtvaardigen is. Daarom is het uitsterfbeleid onrechtmatig. 

Duiding: belangrijke uitspraak voor rechten sekswerkers en sekswerkers krijgen toegang tot de tippelzone 

Dit is een belangrijke uitspraak voor sekswerkers. De uitspraak maakt duidelijk dat de rechten van sekswerkers moeten worden gerespecteerd. Daarnaast krijgen de sekswerkers toegang tot de tippelzone. 

De sekswerkers zijn ontroerd door het goede nieuws. “De uitspraak betekent in feite dat de tippelbaan geopend voor alle sekswerkers! Sekswerkers die gisteren noodgedwongen buiten de baan tippelden en hun klanten meenamen naar bos, haven, leegstaande panden opgejaagd door politie mogen vanaf vandaag werken op de beveiligde baan beschermd door bewaking en in het zicht van hulpverlening! Iederéén moet zijn werk in veiligheid kunnen uitvoeren, óók sekswerkers. Vanaf vandaag kan dit in Nijmegen! Het heeft even geduurd, maar verandering is dus mogelijk!” 

Lilianne Ploumen, senior adviseur bij Bureau Clara Wichmann is ook zeer tevreden over de uitspraak: “Deze belangrijke uitspraak is goed nieuws voor alle sekswerkers. De tippelzone is een veilige werkplek voor sekswerkers en het is goed dat de rechter de sekswerkers toegang verschaft tot de zone zodat zij daar kunnen werken. Daarnaast is dit een belangrijke uitspraak met het oog op het recht op privacy en veilig werken en de de-stigmatisering van sekswerk. Met de uitspraak is duidelijk dat verplichte registratie en uitsterfbeleid niet de aangewezen middelen zijn voor het handhaven van de openbare orde. De rechtbank volgt hierin belangrijk onderzoek en ook eerdere uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens.” 

Machteld Claessens, een van de advocaten, over de uitspraak: “Dit is een belangrijke uitspraak voor de rechten van vrouwen, in het bijzonder die van sekswerkers. Het is belangrijk dat een legaal beroep niet zomaar aan vergaande restricties gebonden mag worden die vrouwen in hun rechten, veiligheid en hun (economische) bewegingsvrijheid beknotten.” 

Het advocatenkantoor Stibbe vertegenwoordigde Bureau Clara Wichmann en de twee sekswerkers in deze procedure pro bono. Het team bestond uit Machteld Claessens, Annemieke Zwanenburg, Lili Szuhai en Anne-Marie Span. 

Deel dit artikel: