Goed nieuws! De pilot van de overtijdbehandeling door huisartsen is geslaagd.

Vandaag staat hier een uitgebreid artikel over in Medisch Contact: Overtijdbehandeling door de huisarts lessen uit de praktijk.  Vorig jaar stelde het Gerechtshof in een rechtszaak die Bureau Clara Wichmann samen met Women on Waves en een groep huisartsen en verloskundigen was gestart dat het niet duidelijk was of het voorschrijven van de overtijdpil door huisartsen onder de strafbaarstelling van artikel 269 WvSR viel, omdat de overtijdbehanding expliciet is uitgesloten van strafbaarstelling in het wetgevingstraject van de Abortuswet in 1981. De overtijdbehandeling is enkel bedoeld om een zwangerschap te voorkomen tot twee weken na het uitblijven van de menstruatie.

“We zijn blij dat uit deze pilot zo duidelijk blijkt wat de meerwaarde is voor vrouwen van deze zorg door zorgprofessionals in de eerste lijn. In Nederland zijn het nu eenmaal de huisartsen en verloskundigen in de wijk waar vrouwen als eerste aankloppen. De pilot laat ook goed zien dat juist als het gaat om vrouwen voor wie schaamte en geheimhouding erg belangrijk zijn, de huisarts een enorm fijne oplossing kan bieden als je onbeschermde sex hebt gehad en je wilt voorkomen dat je zwanger wordt.” Aldus Anniek de Ruijter, directeur van vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann

De overtijdpil is een laagdrempelige manier om te voorkomen dat je zwanger wordt. Uit de pilot bleek dat onder professionele begeleiding van een bekwame huisarts de vrouwen laagdrempelig en binnen zeer korte tijd konden worden geholpen met hun zorgvraag voor een overtijdbehandeling.

“We hopen dat op basis van deze bevindingen de standaarden en leidraden ook door de NHG worden aangeboden aan de rest van de Nederlandse huisartsen.” Aldus De Ruijter

Op dit moment is er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig dat het afbreken van een zwangerschap onder begeleiding van de huisarts mogelijk wenst te maken tot 9 weken zwangerschap. Dit wetsvoorstel betreft niet de overtijdpil, nu er bij de overtijdbehandeling geen sprake is van een afbreking van een zwangerschap.

Deel dit artikel: