Op 14 februari presenteert Bureau Clara Wichmann het juridisch onderzoek voor de Alliantie Samen werkt het! (ASWH)*

In het onderzoek worden juridische knelpunten en belemmeringen uitgelicht rondom het combineren van arbeid en zorg. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan over hoe hier zowel op individueel, als institutioneel niveau verandering in kan worden gebracht. Deze middag zal directeur Anniek De Ruijter samen met onderzoeker Marlies Vegter, Wieteke Graven van McKinsey en Els Kok van Movisie kijken hoe deze uitkomsten voor zowel ASWH als andere belangrijke stakeholders kunnen worden vertaald naar beleid.

Het juridisch onderzoek van Bureau Clara Wichmann is uitgevoerd door Marlies Vegter en Frank Peters en is hier te lezen.

Achtergrond

De Alliantie Samen Werkt Het richt zich met name op twee groepen

  1. niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen (NUG-vrouwen’) met een afstand tot de arbeidsmarkt
  2. vrouwen die behoren tot de ‘werkende armen’. Werkende armen, zijn vrouwen die betaald werk hebben, maar waarvan het huishoudensinkomen niettemin onder de armoedegrens ligt.

De vijf belangrijkste knelpunten die in dit onderzoek in kaart zijn gebracht zijn:

  • Belemmeringen bij het combineren van arbeid en zorg
  • Het hebben van een zwakke arbeidsrechtelijke positie, zoals flexibele arbeidscontracten, bepaalde vormen van (schijn)zelfstandigheid en arbeidscontracten met beperkte arbeidsrechtelijke bescherming (huishoudelijk personeel in het bijzonder)
  • Discriminatie, in het bijzonder vanwege zwangerschap/moederschap, geloof/afkomst en leeftijd
  • Een gebrek aan opleiding
  • Beschikbaarheid, voorwaarden en kosten kinderopvang

*Met ingang van 1 januari 2018 maakt Bureau Clara Wichmann deel uit van de Alliantie Samen Werkt Het! Deze alliantie bestaat uit vijf organisaties: WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, NVR en ons Bureau. Voor een periode van vijf jaar is er een strategisch partnerschap aangegaan met het Ministerie van OCW.

De doelstelling van de Alliantie Samen Werkt Het! is om een betere balans tussen werk en zorgtaken voor elkaar te krijgen en dan met name voor vrouwen die in een financieel lastig parket zitten.

Voor dit doel organiseert het Bureau expert meetings en verricht juridisch onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan digitale toegang tot juridische informatie om vrouwen te helpen keuzes te maken en ondersteuning te vinden.

Deel dit artikel: