Al meer dan 30 jaar strijdt de organisatie voor verbetering van de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen via rechtszaken. Anno 2018 breidt het Proefprocessenfonds haar activiteiten uit om vrouwen nog beter te kunnen helpen. Het fonds gaat daarom verder onder een nieuwe naam: Bureau Clara Wichmann.

“We zijn erg blij dat we deze stap kunnen zetten. We gingen steeds meer activiteiten ontwikkelen die zich niet tot de rechtszaal beperkten, zoals politieke lobby, het opzetten van petities en het organiseren van expertmeetings. We blijven natuurlijk rechtszaken voor vrouwen voeren. Onze nieuwe naam staat er vooral voor dat we het recht als instrument voor verandering en verbetering van de positie van vrouwen vanaf nu breder inzetten.”
Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann

Over Bureau Clara Wichmann

Het doel van Bureau Clara Wichmann is het verbeteren van de maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen. Het voeren van rechtszaken en het inzetten op het veranderen van wet- en regelgeving zijn manieren van het Bureau om dit te doen. Een gewonnen zaak is van belang voor elke vrouw in Nederland.

Het Bureau behaalt al meer dan 30 jaar belangrijke overwinningen in de rechtszaal. Een van de meest bekende rechtszaken is de procedure over het passieve vrouwenkiesrecht en de SGP omdat vrouwen zich volgens de SGP niet verkiesbaar mogen stellen. Als gevolg van het winnen van deze zaak hebben bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen twee vrouwen zich verkiesbaar gesteld voor de SGP, en is ook het algemene belang van de bescherming van de Grondwet van Nederland gewaarborgd. Afgelopen jaar is de zaak gewonnen over het recht op een zwangerschapsuitkering van zelfstandige ondernemers. Hierdoor kunnen dit jaar nog 20.000 onderneemsters, die tussen 2004 en 2008 een kind kregen, alsnog een zwangerschapsuitkering van € 5.600 per kind aanvragen. Actuele zaken gaan over toegang tot de geboortezorg, discriminatie op de werkvloer en de abortuspil bij de huisarts.

Daarnaast voert het Bureau acties om de rechtspositie van studerende moeders te verbeteren, en neemt het deel aan een coalitie die vrouwen in een financieel kwetsbare situatie ondersteunt. Dat laatste gebeurt in het kader van de Alliantie Samen Werkt Het!

 

Deel dit artikel: