Vandaag werd een rapport van Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, gepresenteerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederlandse vrouwengevangenissen. Sinds begin 2023 pleit Bureau Clara Wichmann samen met vrouwen die slachtoffer zijn van deze misstanden en met Loonstein Advocaten en advocaten van advocatenkantoor de Brauw Blackstone Westbroek voor erkenning van wat vrouwen is aangedaan en voor structurele verbeteringen in de vrouwengevangenissen. In samenwerking met Loonstein advocaten die deze vrouwen bijstaan, willen wij, Bureau Clara Wichmann, onze reactie delen op de recente bevindingen met betrekking tot de veiligheid van vrouwen in detentie.

Vrouwen in detentie krijgen te maken met seksueel misbruik, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik door gevangenisbewaarders en tekortschietende medische zorg. Vertrouwelijk melding maken van deze misstanden is echter zo goed als onmogelijk, zo blijkt uit verhalen van tientallen (ex-)gedetineerde vrouwen. Ook in het vorig jaar verschenen rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid worden deze misstanden gesignaleerd.  

Bureau Clara Wichmann pleit samen met vrouwen die slachtoffer zijn van deze misstanden en met Loonstein Advocaten voor erkenning van wat vrouwen is aangedaan en voor structurele verbeteringen in de vrouwengevangenissen. Vanwege de omvang en de ernst van de zaak is ook advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek (pro bono) betrokken. 

Wij verwelkomen en onderschrijven de aanbevelingen die de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld doet om de veiligheid van vrouwen in detentie te garanderen. Ook wij zijn van mening dat er een cultuurverandering in de penitentiaire inrichtingen noodzakelijk is.  

De Regeringscommissaris signaleert dat de drempels om misstanden te melden nog steeds te hoog zijn voor gedetineerde vrouwen. Het is onduidelijk waar vrouwen misstanden veilig kunnen melden en wat er vervolgens met hun meldingen gedaan wordt. Dit bleek eerder ook al uit het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, maar aan dat advies is vooralsnog geen opvolging gegeven. Wij ondersteunen de oproep van de Regeringscommissaris om dit nu met de grootste urgentie eindelijk goed te regelen.   

Het is goed dat de Regeringscommissaris grondig onderzoek heeft gedaan. Wij zijn blij dat de Regeringscommissaris in haar rapport en de aanbevelingen, de inbreng heeft betrokken van  (ex-)gedetineerde vrouwen om de veiligheid in penitentiaire inrichtingen te verbeteren. Lilianne Ploumen, Bureau Clara Wichmann:

“De aanbevelingen van de regeringscommissaris moeten snel worden uitgevoerd. Verbetermaatregelen kunnen niet langer wachten. We verwachten van de minister nu daadkrachtig ingrijpen om de veiligheid van vrouwen in gevangenissen te waarborgen en te voorkomen dat nog meer vrouwen slachtoffer worden van deze misstanden.”

Johan Oosterhagen, Loonstein Advocaten:

“Gedetineerden wachten al sinds het inspectierapport op veranderingen en hopen dat dit advies voor de minister aanleiding vormt om maatregelen in te voeren die op korte termijn zorgen voor een veilige cultuur in PI Nieuwersluis.”

 

Rapport in de media:

Volkskrant – Veiligheid in vrouwengevangenis ‘onvoldoende’: drie cipiers vervolgd voor aanranding en verkrachting

RTL Nieuws – Rapport: seksueel wangedrag probleem in vrouwengevangenissen

 

 

 

Deel dit artikel: