Gisteren reageerde Bureau Clara Wichmann samen met haar coalitiepartners op het Wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’. De coalitie is verheugd dat dit voorstel een zwangerschapsverlof voor studerende vrouwen introduceert maar doet een aantal aanbevelingen die discriminatie van deze doelgroep moet voorkomen.

De Coalitie Studerende moeders bestaat uit Bureau Clara Wichmann, Stichting Studerende Moeders, Vereniging Vrouw en Recht, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP en FNV Vrouw. De coalitie maakt zicht sterk voor zwangere studenten en studerende moeders. Zij vormen een bijzonder kwetsbare groep als het om discriminatie in het onderwijs gaat.

Discriminatie

De coalitie vindt onder andere dat er meer nadruk moet komen op discriminatiebestrijding. Zwangerschapsverlof wordt nu niet in dat kader geplaatst. Het gaat niet om ‘erkenning’ van de problemen die zwangere studenten ervaren, het gaat juist om het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Dat is juist de kern van het onderzoek dat door de Vrije Universiteit is uitgevoerd en waar het Ministerie van OCW in de toelichting bij dit wetsvoorstel ook naar verwijst.[1]

Uitbreiding doelgroep

Daarnaast adviseert de commissie om in het wetsvoorstel de doelgroep uit te breiden. Het wetsvoorstel legt het recht van studenten tijdens de zwangerschap vast. Maar ook in de tijd daarna kan er sprake zijn van genderdiscriminatie.  Ook (alleenstaande) ouders kunnen belemmerd worden in het voldoen aan de eisen van de opleiding, zoals een ziek kind of knelpunten op het gebied van opvang.

Financiering

In het wetsvoorstel staat beschreven dat de financiering van het zwangerschapsverlof over wordt gelaten aan afzonderlijke onderwijsinstellingen. De coalitie vindt dat de financiering van het zwangerschapsverlof in het onderwijs door middel van de Wet studiefinanciering 2000 moet worden geregeld. Als de financiering wordt overgelaten aan de onderwijsinstellingen loopt de zwangere en pas bevallen student een hoger risico op discriminatie.

Aanvullingen regelingen

Daarnaast zijn een aantal aanvullende regelingen nodig die discriminatie van zwangere studenten en studerende ouders die de zorg dragen voor jonge kinderen, tegengaan. Zoals het recht op tijd en ruimte voor borstvoeding; recht op een flexibel stageprogramma, uitzonderingsmogelijkheid op de aanwezigheidsplicht in het onderwijs en tijdens onderwijs gerelateerde activiteiten.

Ook roept de coalitie op om ook de wettelijke bescherming van zwangere vrouwen en (alleenstaande) moeders te verbeteren op het HBO en WO.

Lees hier de volledige reactie.

[1] Student, Zwanger en gelijke behandeling, Vrije Universiteit, 20 december 2016, http://www.vu.nl/nl/Images/Student_zwanger_gelijke_behandeling_dec2016_tcm289-795944.pdf (bezocht op 15 januari 2019), zie ook pagina 3, noot 14, van IAK.

 

 

 

Deel dit artikel: