Persbericht

Rechtbank verklaart Bureau Clara Wichmann ontvankelijk in Siliconenzaak tegen fabrikant Allergan 

Amsterdam, 14 februari 2024 – Op 14 februari 2024 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann ontvankelijk is in de Siliconenzaak. Dit betekent dat de organisatie namens de 60.000 mensen met ruwe of getextureerde borstimplantaten van Allergan de collectieve rechtszaak tegen Allergan verder kan voeren. In december 2022 stapte Bureau Clara Wichmann naar de rechter om een schadevergoeding te eisen namens 60.000 mensen met ruwe of getextureerde borstimplantaten van Allergan vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s. Het vonnis van de rechtbank van 14 februari 2024 gaat nog niet over de inhoud van de zaak, maar om enkele belangrijke formele aspecten.  

De rechtbank heeft geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen* die in Nederland ruwe borstimplantaten of tissue-expanders van Allergan, Inamed of McGhan hebben gekregen. Dat zijn naar schatting ongeveer 60.000 vrouwen. Dit betekent dat de zaak doorgaat naar de inhoudelijke behandeling. Allergan zal moeten reageren op de aantijgingen van Bureau Clara Wichmann dat de implantaten gebrekkige producten zijn omdat ze vrouwen ziek kunnen maken. Die vraag zal de rechtbank vervolgens voor alle 60.000 vrouwen beantwoorden. Jurist Linde Bryk van Bureau Clara Wichmann:   

”Dit tussenvonnis is een belangrijke stap. De rechtbank heeft geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann deze 60.000 vrouwen mag vertegenwoordigen. Hierdoor kunnen wij samen met deze vrouwen de fabrikant aanspreken voor het op de markt brengen van dit gebrekkig product. 

Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen die in Nederland Allergan implanten hebben gekregen 

De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen die ruwe implantaten van Allergan in Nederland hebben gekregen. Op grond van dit tussenvonnis mag Bureau Clara Wichmann voor alle vrouwendie implantaten hebben gekregen die na 15 november 2016 in omloop zijn gebracht direct een schadevergoeding vorderen . Dit is mogelijk door nieuwe wetgeving die na die datum van toepassing is. Ook voor vrouwen die implantaten hebben die voor 15 november 2016 in omloop zijn gebracht, zal de rechter in deze zaak kunnen vaststellen of Allergan aansprakelijk is of niet. De schade moet daarna apart worden gevorderd of kan door Bureau Clara Wichmann via een schikking voor alle vrouwen geregeld worden. Voor alle 60.000 vrouwen gaat het nu eerst over de vraag of Allergan aansprakelijk is.  

 
Materiële en immateriële schadevordering 

De rechtbank heeft verder beslist dat Bureau Clara Wichmann zowel materiële als immateriële schade mag vorderen. Niet alleen de kosten van het verwijderen van de implantaten of reconstructie kunnen in deze procedure worden gevorderd, maar ook een compensatie voor het leed dat de implantaten, alle behandelingen en de onzekerheid hebben veroorzaakt.  

“Dit tussenvonnis is erg goed nieuws. Door dit tussenvonnis kunnen wij voor veel vrouwen de aansprakelijkheid van Allergan laten vaststellen. Dit betekent dat het leed dat door deze implantaten is veroorzaakt ook juridisch erkend kan worden.”, vertelt Bryk.   

Rechter oordeelt positief over financiering van de zaak 

Tot slot heeft de rechter bepaald dat de financiering van de rechtszaak op orde is en dat Bureau Clara Wichmann daar geen verdere informatie over hoeft te verstrekken. Bureau Clara Wichmann beschikt over voldoende middelen om de procedure te kunnen voeren en handelt onafhankelijk van de procesfinancier.  

Vervolg  

Voordat er verder gegaan wordt met de inhoudelijke behandeling van de zaak, volgt er een tussenfase. In deze tussenfase kunnen vrouwen bij de rechtbank aangeven dat ze niet vertegenwoordigd willen worden door Bureau Clara Wichmann in de collectieve rechtszaak tegen Allergan, bijvoorbeeld omdat ze geen behoefte hebben aan een schadevergoeding of omdat ze liever zelf een individuele rechtszaak tegen Allergan beginnen. Hoe dit er in de praktijk uitziet, zal nog kenbaar worden gemaakt op siliconenzaak.nl en in een landelijk dagblad. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal naar verwachting in het najaar worden voortgezet. Wij verwachten een uiteindelijk inhoudelijk oordeel van de rechtbank in 2025.  

* Met vrouwen bedoelen we cisgender vrouwen, transgender vrouwen en ieder persoon dat zich als vrouw identificeert.   

Op siliconenzaak.nl staat de volledige lijst met implantaten van Allergan. In de lijst met meest gestelde vragen lees je over de verwachte juridische stappen in rechtszaak, reacties van Allergan en medische feiten. Ook vertelt een aantal vrouwen daar hun persoonlijke ervaringen met Biocell of Natrelleimplantaten van Allergan.

Deel dit artikel: