Om 16:00 uur vandaag wees de rechtbank Den Haag het verzoek in kort geding van Trix (alias) tegen de Staat, om het mogelijk te maken de abortuspil toegestuurd te krijgen af. Vrouwen moeten per se naar een abortuskliniek om de abortuspil op te halen op grond van het wetboek van strafrecht, zo bevestigt de rechter.

Dit terwijl door de COVID-19 maatregelen niet alle vrouwen daar kunnen komen. Door deze uitspraak blijven vrouwen in tijden van corona verstoken van noodzakelijke abortus zorg, terwijl een goed alternatief binnen handbereik is. Abortusklinieken en artsen zouden de pillen gewoon op kunnen sturen, want de afbreking van de zwangerschap vindt nu toch al thuis plaats als er gebruik wordt gemaakt van de abortuspil. Het enige verschil is dat vrouwen nu niet naar de kliniek zouden hoeven om de pillen op te halen. Hoewel de abortusklinieken open zijn en proberen zo goed mogelijke zorg te geven, kunnen zij deze vrouwen niet helpen vanwege de wetgeving die het strafbaar maakt om de abortuspillen buiten de kliniek te verstrekken.

De abortusklinieken verzetten zich al jaren tegen alternatieve mogelijkheden zoals thuisbehandeling van abortus, omdat zij daarmee hun positie in de markt dreigen kwijt te raken.

Trix is op dit moment ongewenst zwanger. Zij is een alleenstaande moeder met een dochter met COVID19 verschijnselen en kan daarom het huis niet uit, als zij de richtlijnen van de overheid opvolgt. Door dit kort geding wilde Trix dat het mogelijk werd gemaakt dat huisartsen en/of abortusartsen na een telefonisch consult de abortuspil per post konden verstrekken of deze bij de apotheek laten ophalen. Op deze manier zou zij toegang hebben tot een abortusbehandeling.

Door de uitspraak van de rechtbank is dit nu niet mogelijk. Trix is niet de enige vrouw die geholpen zou zijn geweest bij een positieve uitspraak van de rechtbank. Zo ook een andere vrouw die op het laatste moment niet durfde te procederen. Zij zit in een onveilige thuissituatie met een partner die niet weet dat zij zwanger is en ze heeft geen cover, zoals wegblijven vanwege werk, om alsnog naar de kliniek te gaan. Een andere vrouw woont op een Waddeneiland en zou nu 4 uur moeten reizen om naar een abortuskliniek te gaan.

Door deze uitspraak loopt Nederland ver achter in vergelijking met andere landen. In bijvoorbeeld  Engeland en Ierland is het vanwege de COVID-19 crisis nu ook mogelijk om op  abortus hulp via telemedicine te verstrekken. The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) heeft een speciale richtlijn voor abortus hulpverlening in tijden van Corona gemaakt met de nadruk op de veiligheid en mogelijkheden van het gebruik van telemedine.

In Nederland worden de rechten van kwetsbare vrouwen die door de COVID 19 maatregelen geen toegang kunnen krijgen tot abortus hulpverlening nu ernstig geschonden.

Bureau Clara Wichmann en Women on Waves steunden Trix in haar zaak en zullen dat blijven doen. Daarnaast komen Bureau Clara Wichmann en Women on Waves op voor de belangen van de grotere groep vrouwen die door de corona maatregelen geen toegang hebben tot medicamenteuze abortus.

Op dit moment beraden Trix, Women on Waves en Bureau Clara Wichmann zich op vervolgstappen om toegang tot deze noodzakelijke zorg te waarborgen.

 

Deel dit artikel: